06
01 2016
1842

5. (5.8.4) Care sunt termenele de prezentare a calculelor la impozitul pe bunurile imobiliare?

Calculul impozitului pe bunurile imobiliare (Forma BIJ-15) se prezintă anual, pînă la data de 25 iulie inclusiv a perioadei fiscale respective. Pentru bunurile imobiliare dobîndite după 30 iunie a perioadei fiscale respective, calculul impozitului pe bunurile imobiliare se prezintă la inspectoratul fiscal de stat teritorial nu mai tîrziu de 25 martie a perioadei fiscale următoare celei de gestiune.
  • Darea de seamă fiscală unificată (Declaraţie) (Forma UNIF14) se prezintă pînă la data de 25 martie a perioadei fiscale următoare celei de gestiune.
  • Darea de seamă privind sumele impozitelor funciar şi pe bunurile imobiliare calculate persoanelor fizice (cetăţeni) şi gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) (Forma BIPF-1) se prezintă anual, pînă la data de 15 iulie a perioadei fiscale respective.
  • Darea de seamă privind sumele impozitelor funciar şi pe bunurile imobiliare încasate de la persoanele fizice (cetăţeni) şi gospodăriile ţărăneşti (de fermier) (Forma SI-SCITL) se prezintă lunar, nu mai târziu de data de 3 a lunii următoare celei de gestiune.
Arhiva În baza cărui formular şi care este termenul de prezentare a calculului impozitului funciar? Subiecții impunerii, determinate prin art. 4 alin. (7) din Legea pentru punerea în aplicare a titlului VI din Codul fiscal, calculează de sine stătător suma anuală a impozitului funciar şi prezintă inspectoratelor fiscale teritoriale pînă la 25 iulie a anului fiscal în curs, calculul impozitului funciar (Forma FUNJ-13), care se completează în baza Instrucţiunii cu privire la modul de completare şi prezentare a Calculului impozitului funciar, anexa nr. 4 la ordinul IFPS nr. 751 din 03 iunie 2013. Pentru terenurile dobîndite după 1 iulie a perioadei fiscale respective, calculul menţionat se prezintă nu mai tîrziu de 25 martie a anului următor anului fiscal de gestiune. Calculul impozitului funciar se prezintă utilizînd metode automatizate de raportare electronică, în condiţiile stipulate la art. 187 alin. (21) din Codul fiscal (art. 4 alin. (9) lit. c) din Legea pentru punerea în aplicare a titlului VI din Codul fiscal).

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.