20
02 2015
1422

6. (6.8.6.1) Care este termenul de prezentare a dării de seamă fiscale la taxa pentru cazare?

Darea de seamă la taxa pentru cazare se prezintă trimestrial, în termen de pînă la data de 25 a lunii imediat următoare trimestrului de gestiune (Anexa la Titlul VII Codul fiscal). Întreprinzătorii individuali, gospodăriile țărănești (de fermier) al căror număr mediu anual de salariați, pe parcursul perioadei fiscale, nu depășește 3 unități și care nu sunt înregistrați ca plătitori de TVA, achită taxa o dată în an, pînă la 25 martie al anului următor anului fiscal de gestiune. Darea de seamă unificată se prezintă în baza formularului „Forma UNIF14”, aprobat prin Ordin IFPS nr. 1804 din 30.12.2014 „Privind aprobarea Dării de seamă fiscale unificate (Declarație) (Forma UNIF14). (art.292 alin. (1) Codul fiscal) Arhiva Care este termenul de prezentare a dării de seamă fiscale la taxa pentru cazare? Darea de seamă la taxa pentru cazare se prezintă trimestrial, pînă în ultima zi a lunii imediat următoare după trimestrul de gestiune (Anexa la Titlul VII Codul fiscal). Întreprinzătorii individuali, gospodăriile ţărăneşti (de fermier) al căror număr mediu anual de salariaţi, pe parcursul perioadei fiscale, nu depăşeşte 3 unităţi şi care nu sunt înregistraţi ca plătitori de TVA, achită taxa o dată în an, pînă la 31 martie al anului următor anului fiscal de gestiune. (art.292 alin. (1) Codul fiscal)

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.