13
03 2015
1298

7. (7.2.7.2) Cînd se prezintă darea de seamă la taxa pentru apă?

Darea de seamă la taxa pentru apă se prezintă de către persoanele juridice și fizice înregistrate în calitate de întreprinzători, care extrag apă din fondul apelor și cele care utilizează apa la hidrocentrale trimestrial, în termen de pînă la data de 25 a lunii următoare trimestrului de gestiune (art. 301 alin. (1) al Codului fiscal). Darea de seamă la taxa pentru apă se prezintă în baza formularului „Forma TRN15”, aprobat prin Ordin IFPS nr. 1721 din 15.12.2014 „Privind aprobarea Instrucțiunii privind modul de întocmire și prezentare a Dării de seamă pe taxele pentru resursele naturale (Forma TRN 15) și a Formularului TRN 15”. Darea de seamă pe taxele pentru resursele naturale (Forma TRN15) se prezintă începînd cu perioadele fiscale corespunzătoare anului 2015. Pentru perioadele fiscale precedente anului 2015 darea de seamă la taxa pentru apă se prezenta în baza formularului „Forma TA-08”, aprobat prin Ordin IFPS nr. 566 din 07.11.2007 „Cu privire la aprobarea formularului tipizat al dării de seamă la taxa pentru apă (Forma TA-08) și Instrucțiunii privind modul de completare și prezentare a acesteia”. (art. 301 alin. (4) al Codului fiscal). Întreprinzătorii individuali, gospodăriile țărănești (de fermier) al căror număr mediu anual de salariați, pe parcursul perioadei fiscale, nu depășește 3 unități și care nu sunt înregistrați ca plătitori de TVA prezintă, pînă la 25 martie al anului următor anului fiscal de gestiune, o dare de seamă unificată, care cuprinde și taxa pentru apă. Darea de seamă unificată se prezintă în baza formularului „Forma UNIF14”, aprobat prin Ordin IFPS nr. 1804 din 30.12.2014 „Privind aprobarea Dării de seamă fiscale unificate (Declarație) (Forma UNIF14)”. (art. 301 alin. (4) al Codului fiscal). Arhiva Cînd se prezintă darea de seamă la taxa pentru apă? Darea de seamă la taxa pentru apă se prezintă de către persoanele juridice şi fizice înregistrate în calitate de întreprinzători, care extrag apă din fondul apelor şi cele care utilizează apa la hidrocentrale (cu excepţia întreprinzătorilor individuali, gospodării ţărăneşti (de fermier) al căror număr mediu anual de salariaţi, pe parcursul perioadei fiscale, nu depăşeşte 3 unităţi şi care nu sînt înregistraţi ca plătitori de TVA) trimestrial, pînă în ultima zi a lunii următoare trimestrului de gestiune (art.301 alin. (1) al Codului fiscal). Întreprinzătorii individuali, gospodăriile ţărăneşti (de fermier) al căror număr mediu anual de salariaţi, pe parcursul perioadei fiscale, nu depăşeşte 3 unităţi şi care nu sunt înregistraţi ca plătitori de TVA prezintă, pînă la 31 martie al anului următor anului fiscal de gestiune, o dare de seamă unificată, care cuprinde şi taxa pentru apă (art. 301 alin. (4) al Codului fiscal).

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.