16
03 2018
472

8. (8.4.5.3) Cum se constituie taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele ale căror masă totală, sarcină masică pe axă sau ale căror dimensiuni depăşesc limitele admise, în cazul în care şi masa totală, şi sarcina masică pe axă, şi dimensiunile autovehiculului depăşesc limitele admise?

În cazul în care şi masa totală, şi sarcina masică pe axă, şi dimensiunile depăşesc limitele admise, taxa se constituie din suma taxelor calculate pentru fiecare indice în parte (art. 351 alin. (3) din Codul fiscal).

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.