06
12 2014
2673

8. (29.2.3.33) Poate o persoană fizică angajată prin cumul să beneficeze de scutirea personală parţial la locul de muncă de bază, parţial la locul prin cumul?

În conformitate cu pct 9 din Regulamentul cu privire la reţinerea impozitului pe venit din salariu şi din alte plăţi efectuate de către patron în folosul angajatului, precum şi din plățile achitate în folosul persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător pentru serviciile prestate şi/sau efectuarea de lucrări, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 697 din 22 august 2014, scutirile la care are dreptul contribuabilul rezident al Republicii Moldova se acordă fie la locul de muncă de bază, fie la locul de muncă prin cumul. Este de remarcat, că prin Regulamentul aprobat de Hotărîrea Guvrnului nr. 10, în vigoare pînă la 1 septembrie 2014, scutirile la care are dreptul contribuabilul se acordau la locul de muncă de bază a lucrătorilor rezidenţi ai Republicii Moldova Locul de muncă de bază se consideră întreprinderea (inclusiv întreprinderea individuală şi gospodăria ţărănească (de fermier)), instituţia, organizaţia la care, conform legislaţiei în vigoare, se ţine în evidenţă carnetul de muncă al angajatului. Munca prin cumul reprezintă îndeplinirea de către salariat, pe lîngă munca de bază, a unei alte munci, permanente sau temporare, în afara orelor de program, pe baza unui contract individual de muncă distinct. Astfel, în contextul noului Regulament, contribuabilul este în drept să aleagă locul de folosire a scutirii la care are dreptul conform legislaţiei în vigoare, dar aceasta este utilizată în totalmente la un singur loc de muncă a persoanei angajate.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.