01
08 2014
1279

9. (29.2.3.25) De care venituri urmează să se țină cont la determinarea venitului obținut de către persoanele întreținute?

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (2) din Codul fiscal, în redacţia Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 64 din 11.04.2014 (publicată în Monitorul Oficial nr.110-114/286 din 09.05.2014), persoană întreţinută este persoana care întruneşte toate cerinţele de mai jos:
  1. este un ascendent sau descendent al contribuabilului sau al soţiei (soţului) contribuabilului (părinţii sau copiii, inclusiv înfietorii şi înfiaţii) ori invalid din copilărie rudă de gradul doi în linie colaterală;
  2. are un venit ce nu depășește suma de 9 516 lei anual.
În conformitate cu prevederile pct. 13 din Regulamentul cu privire la determinarea obligațiilor fiscale aferente impozitului pe venit al persoanelor fizice care nu practică activitatea de întreprinzător, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 77 din 30 ianuarie 2008, la acordarea scutirii pentru persoanele întreţinute se va ţine cont de veniturile din orice sursă de venit obţinute de către persoanele întreţinute (atît cele impozabile, cît şi cele neimpozabile). Astfel, la determinarea venitului obținut de către persoanele întreținute pe parcursul unei perioade fiscale se va ţine cont de veniturile atît cele impozabile, cît şi cele neimpozabile.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.