28
11 2014
1165

9. (5.7.1.2) Cînd se achită impozitul pe bunurile imobiliare şi impozitul funciar de către gospodăriile ţărăneşti (de fermier)?

Potrivit art. 282 alin. (1) şi (2) din Codul fiscal, impozitul pe bunurile imobiliare se achită de către subiectul impunerii în părţi egale nu mai tîrziu de 15 august şi 15 octombrie a anului curent. Contribuabilii care achită suma integrală a impozitului pentru anul fiscal în curs pănă la 30 iunie a anului respectiv beneficiază de dreptul la o reducere cu 15 % a sumei impozitului ce urmează a fi achitat.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.