20
02 2015
1457

9. (6.5.7.1) Care este termenul de prezentare a dării de seamă fiscală la taxa de aplicare a simbolicii locale?

Darea de seamă la taxa de aplicare a simbolicii locale se prezintă trimestrial, în termen de pînă la 25 a lunii imediat următoare trimestrului gestionar (Anexa la Titlul VII Codul fiscal). Întreprinzătorii individuali, gospodăriile țărănești (de fermier) al căror număr mediu anual de salariați, pe parcursul perioadei fiscale, nu depășește 3 unități și care nu sunt înregistrați ca plătitori de TVA prezintă, pînă la 25 martie al anului următor anului fiscal de gestiune, o dare de seamă unificată, care cuprinde și taxa data. Darea de seamă unificată se prezintă în baza formularului „Forma UNIF14”, aprobat prin Ordin IFPS nr. 1804 din 30.12.2014 „Privind aprobarea Dării de seamă fiscale unificate (Declarație) (Forma UNIF14). (art.292 alin. (1) Codul fiscal) Arhiva Care este termenul de prezentare a dării de seamă fiscală la taxa de aplicare a simbolicii locale? Darea de seamă la taxa de aplicare a simbolicii locale se prezintă trimestrial, pînă în ultima zi a lunii imediat următoare după trimestrul gestionar (Anexa la Titlul VII Codul fiscal). Întreprinzătorii individuali al căror număr mediu anual de salariaţi, pe parcursul perioadei fiscale, nu depăşeşte 3 unităţi şi care nu sunt înregistraţi ca plătitori de TVA prezintă, pînă la 31 martie al anului următor anului fiscal de gestiune, o dare de seamă unificată, care cuprinde şi taxa data. Darea de seamă unificată se prezintă în baza formularului " Forma UNIF 07", aprobat prin Ordin IFPS nr. 440 din 12.07.2007 " Privind aprobarea Declaraţiei ( darea de seamă unificată) (art.292 alin. (1) Codul fiscal)

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.