11
05 2016
1997

Administratorul unei intreprinderi noi fondate este angajat la o altă intreprindere unde pentru dînsul se plătește taxa pentru amenajarea teritoriului. Intreprinderea nouă are obligația de a plăti taxa pentru amenajarea teritoriului și a prezenta Darea de seamă?

În conformitate cu prevederile art. 290 lit. a) al Codului fiscal, subiecţi ai impunerii cu taxa pentru amenajarea teritoriului sunt persoanele juridice sau fizice, înregistrate în calitate de întreprinzător, care dispun de bază impozabilă. Obiectul impunerii cu această taxă, potrivit art. 291 lit. a) al Codului fiscal, îl constituie salariaţii şi/sau fondatorii întreprinderilor care nu sînt incluşi în efectivul trimestrial de salariaţi. Totodată, art. 291 alin. (2) al Codului fiscal stipulează expres că baza impozabilă a obiectelor impunerii este cea stabilită în anexa la Titlul VII al Codului fiscal. Conform prevederilor col. 2 lit. а) din Anexa la titlul VII din Codul fiscal, baza impozabilă la taxa pentru amenajarea teritoriului o constituie numărul mediu scriptic trimestrial al salariaţilor şi/sau fondatorii întreprinderilor în cazul în care aceştia activează în întreprinderile fondate, însă nu sunt incluşi în efectivul trimestrial de salariaţi. De asemenea, ţinem să menţionăm că, reieşind din prevederile art. 293 alin. (1) al Codului fiscal, calcularea taxei pentru amenajarea teritoriului se efectuează de către subiecţii impunerii (exceptînd gospodăriile ţărăneşti (de fermier)), în funcţie de baza impozabilă şi de cotele acestora. Prin urmare, în cazul dat, entitatea are obligaţia de a calcula taxa pentru amenajarea teritoriului reieșind din prevederile expuse. Adică, necesită de a ține cont de situația real exiztentă la întreprinderea nou formată, fie ca administratorul este angajat și inclus în numarul mediu scriptic trimestrial al salaraților, sau fondator — care activează, și nu este inclus în efectivul trimestrial de salariați. Darea de seamă la taxa pentru amenajarea teritoriului se prezintă de către contribuabili trimestrial, în termen de pînă la data de 25 a lunii imediat următoare după trimestrul de gestiune (Anexa la Titlul VII al Codului fiscal, pct. 9. subpct 6) al Instrucţiunii privind modul de întocmire şi prezentare a Dării de seamă pe taxele locale (Forma TL 13), aprobat prin Ordinul IFPS nr. 1603 din 20.12.2012).

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.