27
07 2020
728

Care este modalitatea de calculare a taxei pentru amenajarea teritoriului, dacă conform Deciziei Consiliului municipal Chișinău nr. 6/9 din 21.05.2020, cota taxei respective a fost stabilită cu valoarea ”0” pentru perioada sistării activității unităților comerciale și/sau de prestări servicii, conform Dispozițiilor Comisiei pentru situații excepționale și Hotărîrilor Comisiei naționale extraordinare pentru sănătate publică?

În vederea determinării obligației fiscale aferente taxei pentru amenajarea teritoriului, este necesar de a fi determinată inițial baza impozabilă, reglementată de lit. a) coloana 2 din Anexa la Titlul VII al Codului fiscal. 

        Urmează de specificat că în numărul mediu scriptic trimestrial al salariaților se includ persoanele angajate cu contract de muncă pe durată determinată sau nedeterminată (încadrați în serviciul permanent, sezonier, temporar pentru executarea anumitor lucrări), pe termen de o zi și mai mult de la momentul angajării, cu excepția persoanelor care, potrivit art. 288 pct. 101) din Codul fiscal, nu se includ în efectivul de salariați.

       Ulterior, se realizează nemijlocit determinarea obligației fiscale aferente fiecărui trimestru gestionar, inclusiv ținîndu-se cont de perioada pentru care cota taxei pentru amenajarea teritoriului a fost stabilită cu valoarea ”0”.

      Exemplu: Numărul mediu de salariați al întreprinderii în cadrul unui trimestru gestionar constituie 30 persoane, activitatea unităților de comerț a întreprinderii fiind sistată în perioada 17 martie – 15 mai 2020 inclusiv. Cota anuală a taxei pentru amenajarea teritoriului pentru un salariat, conform Deciziei CMC nr. 6/1 din 26.12.2019 constituie 120 lei, respectiv cota taxei aferentă unui trimestru - 30 lei. Astfel, ținînd cont de cota taxei cu valoarea ”0” stabilită pentru perioada sistării activității unităților comerciale și/sau de prestări servicii, pentru trimestrul I al anului 2020, obligația aferentă taxei pentru amenajarea teritoriului către plată va constitui 751,65 lei ((30 salariați x 30 lei cota taxei pentru un salariat) : 91 zile aferente trimestrului x 76 zile de activitate). Pentru trimestrul II al anului 2020, corespunzător, - 454.95 lei (30 salariați x 30 lei cota taxei pentru un salariat) : 91 zile aferente trimestrului x 46 zile de activitate).

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.