17
06 2016
9798

Care este procedura și documentele necesare pentru schimbarea adresei juridice a organizației?

În conformitate cu art. 10 al Legii privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali Nr. 220 din 19 octombrie 2007, în cazul schimbării sediului, persoana juridică este obligată, în termen de 30 de zile, să solicite organului înregistrării de stat efectuarea înscrierii respective în Registrul de stat şi înregistrarea modificărilor operate în actele de constituire.

 

La înregistrarea modificării privind sediul, organul înregistrării de stat va verifica publicarea de către persoana juridică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova a avizului privind schimbarea sediului. Conform art. 17 din legea sus-numită, pentru înregistrarea modificărilor operate în actele de constituire şi în datele înscrise în Registrul de stat, persoana juridică depune la organul înregistrării de stat următoarele documente:
 • cererea de înregistrare a modificărilor, conform modelului aprobat de organul înregistrării de stat;
 • hotărîrea organului competent al persoanei juridice privind modificarea actelor de constituire şi a datelor înscrise în Registrul de stat;
 • actul adiţional cu privire la modificarea actelor de constituire;
 • avizul Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare – pentru asociaţiile de economii şi împrumut;
 • decizia Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare privind înregistrarea totalurilor emiterii suplimentare de acţiuni sau înregistrarea anulării acţiunilor de tezaur, precum şi privind înregistrarea modificării claselor, numărului şi valorii nominale a acţiunilor plasate – pentru societăţile pe acţiuni
 • documentul ce confirmă achitarea taxei de înregistrare a modificărilor
  1.  

   Totodata este necesar de mentionat, că, potrivit prevederilor art. 161 alin. (8) din CF, la adoptarea deciziei despre schimbarea sediului şi/sau despre constituirea subdiviziunii, contribuabilul, în termen de 60 de zile de la data dobîndirii dreptului de proprietate (posesie, locaţiune), informează organul fiscal despre schimbarea sediului său şi/sau prezintă informaţiile iniţiale, iar ulterior informează despre modificările cu privire la sediul subdiviziunii sale şi conform alin. (6), în cazul schimbării sediul (domiciliul) din raza de activitate a inspectoratului fiscal de stat teritorial unde se află la evidenţă, el va depune o cerere pentru transmiterea dosarului organului fiscal la noul sediu (domiciliu).

   0 comentarii

   Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.