Catalogul tematic
Тематический каталог

Persoana juridică


Articolul 5. Noţiuni generale
orice societate comercială, cooperativă, întreprindere, instituţie, fundaţie, asociaţie, inclusiv creată cu participarea unei persoane străine, şi alte organizaţii, cu excepţia subdiviziunilor organizaţiilor nominalizate ce nu dispun de patrimoniu autonom şi a formelor organizatorice cu statut de persoană fizică, potrivit legislaţiei.

Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24.04.1997


www.lex.md/fisc/codfiscaltxtro.htm#A5

22
09 2020
149

Ordinul SFS nr. 482 din17.09.2020 privind actualizarea Bazei generalizate a practicii fiscale

04
09 2020
634

Obligația fiscală în cazul reorganizării persoanei juridice

Codul civil al RM (CC) prevede dreptul persoanei juridice de a se reorganiza. Conform art.204 alin.(1) din CC, persoana juridică se reorganizează prin fuziune (contopire şi absorbţie), dezmembrare (divizare şi separare) sau transformare.

 

 
Aici oferim principalele noțiuni necesare pentru o mai bună asimilare a informației ce va urma. Astfel, fuziunea se realizează prin contopire sau absorbţie.

Detalii
01
09 2020
596

Cum poti verifica si monitoriza activitatea companiilor din RM?

Răspunsul la această întrebare este oferit prin intermediul proiectului eData, care a fost creat  cu scopul de a prezenta informații veridice și actualizate despre persoanele juridice ce activează în cadrul legal al Republicii Moldova.

Prioritatea  proiectului se axează pe furnizarea celor mai actuale date de business, precum și instrumente simple online pentru agregarea/comasarea și analiza acestora.


Detalii
22
08 2020
163

Creditele și depozitele în luna iulie 2020

Banca Națională a Moldovei anunță că în luna iulie 2020, creditele noi acordate au constituit 3 245,2 mil. lei, în creștere cu 13,8% față de luna iulie 2019.

 

Astfel, ponderea creditelor acordate în moneda națională a constituit 72,2%, a creditelor în valută – 25,2%, iar a celor atașate la cursul valutei – 2,6%.

Detalii
04
08 2020
392

(29.4.41) Care este modalitatea de prezentare a documentului ce atestă rezidența persoanei juridice nerezidente?

Conform art. 793 alin. (2) din Codul fiscal, pentru aplicarea prevederilor tratatelor internaţionale, persoana juridică nerezidentă, pentru a-şi confirma rezidenţa, prezintă plătitorului de venit copia certificatului de rezidenţă sau a documentului ce atestă înregistrarea acesteia în ţara sa de rezidenţă, sau a extrasului de pe pagina web oficială a autorităţii din statul de rezidenţă ce atestă rezidenţa fiscală ori înregistrarea persoanei juridice. 

 


Detalii
17
07 2020
557

Изменения в порядке субсидирования процентных ставок и возмещения НДС

Сегодня опубликованы и вступили в силу изменения в два приказа Минфина, которые направлены на реализацию недавно предпринятых поправок в Законы №60/2020 и №102/2020.
 
В частности, внесены изменения в Положение  о порядке субсидирования процентных ставок по банковским кредитам по договорам, заключенным в период с 1 мая 2020 г. по 31 декабря 2020 г., утвержденный Приказом МФ №66/2020. В названии и по всему текста документа внесены уточнения с учетом того, что небанковские кредитные организации (НКО), наряду с банками, были включены в категорию кредиторов этой программы.
Detalii
17
07 2020
754

Studii de caz: condiții de informare a SFS despre schimbarea sediului subdiviziunii

Este necesar de a informa organul fiscal dacă sunt efectuate modificări la contractul de locațiune a imobilului, unde este înregistrată o subdiviziune a întreprinderii?
 
Conform art. 161 alin. (8) din Codul fiscal (CF), la adoptarea deciziei despre schimbarea sediului şi/sau despre constituirea subdiviziunii contribuabilul, în termen de 60 de zile de la data dobândirii dreptului de proprietate (posesie, locaţiune), informează Serviciul Fiscal de Stat despre schimbarea sediului său şi/sau prezintă informaţiile iniţiale, iar ulterior informează despre modificările cu privire la sediul subdiviziunii sale, precum şi despre sistarea temporară a activităţii subdiviziunii.

Detalii