Catalogul tematic
Тематический каталог

Persoana juridică


Articolul 5. Noţiuni generale
orice societate comercială, cooperativă, întreprindere, instituţie, fundaţie, asociaţie, inclusiv creată cu participarea unei persoane străine, şi alte organizaţii, cu excepţia subdiviziunilor organizaţiilor nominalizate ce nu dispun de patrimoniu autonom şi a formelor organizatorice cu statut de persoană fizică, potrivit legislaţiei.

Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24.04.1997


www.lex.md/fisc/codfiscaltxtro.htm#A5

29
05 2017
1615

BIJ 17: новый формуляр расчета налога на недвижимое имущество

В «Monitorul Oficial» от 26 мая опубликован Приказ Государственной Налоговой Службы №108 от 19 мая 2017 г. об утверждении формуляра Расчета по налогу на недвижимое имущество и Инструкции о порядке его заполнения. Новый формуляр будет использоваться, начиная с налогового периода, соответствующего 2017 г. Он заменит действующий типовой формуляр Расчета по налогу на недвижимое имущество BIJ-15.
Detalii
25
05 2017
679

В Налоговом кодексе появится новый раздел

С 1 января 2017 года вступил в силу Закон об IT-парках, который устанавливает особые правила налогообложения резидентов информационно-технологических парков, а именно – введение единого налога в размере 7% с доходов от продаж. Для реализации этого документа на практике Министерство Финансов разработало пакет поправок в Налоговый кодекс, а также подготовило дополнения в Закон о государственной системе социального страхования и Закон о размере, порядке и сроках уплаты взносов обязательного медицинского страхования.
Detalii
24
05 2017
54

5. (29.1.6.11) Este obligată entitatea să reflecte în Dările de seamă anuale datele privind plățile, menționate în art. 901 din Codul fiscal?

În conformitate cu prevederile art. 92 alin. (3) din Codul fiscal, persoanele care sînt obligate să reţină impozitul în conformitate cu art. 88-90, art. 901 – dacă venitul achitat (pe tip de venit) depăşeşte scutirea personală stabilită la art. 33 alin. (1), şi art. 91, vor prezenta Serviciului Fiscal de Stat, pînă la data de 25 a lunii următoare încheierii anului fiscal, o dare de seamă, în care vor indica numele şi prenumele (denumirea), adresa şi codul fiscal al persoanei fizice sau juridice în folosul căreia au fost efectuate plăţile, precum şi suma totală a plăţii şi a impozitului pe venit reţinut.
Detalii
23
05 2017
406

Serviciul Fiscal de Stat aplică amenzi pentru comercializarea neconformă a ţigărilor

Serviciul Fiscal de Stat a finalizat operațiunea de verificare a agenților economici care comercializează produse de tutungerie cu amănuntul. Acțiunile au avut loc în perioada 26 aprilie — 20 mai 2017 și au avut drept scop combaterea cazurilor de neajustare a prețului la țigări în conformitate cu modificările legislației în vigoare.
Detalii
23
05 2017
268

Rata dobânzii la depozite, în scădere

În luna aprilie, rata medie ponderată a dobânzii la depozitele la termen în lei a fost de 5,35%, în o scădere cu 0,77 puncte procentuale în comparație cu luna precedentă. După cum a relatat Banca Națională, în comparație cu luna aprilie a anului trecut acest indice a scăzut cu 8,51 puncte procentuale.
Detalii
18
05 2017
1787

Муниципальный совет Кишинева утвердил ставки местных сборов на 2017 год

Своим Решением №5/1 от 11 мая 2017 г. Муниципальный совет Кишинева утвердил ставки местных сборов на 2017 год. Большая часть местных сборов сохранилась на уровне прошлого года, однако есть и ряд нововведений.
Detalii
13
05 2017
152

Confirmarea lipsei restanţelor unei ONG

Cum pot obtine un certificat privind lipsa datoriilor unei ONG (organizatie neguvernamentală)?

In conformitate cu prevederile p.9) art.136 al Codului fiscal, Serviciul Fiscal de Stat, la cererea scrisă a contribuabilului, în care se indică destinaţia
Detalii
11
05 2017
303

Noi întreprinderi din industria ușoară beneficiare de cota 0 a TVA

Lista întreprinderilor din industria uşoară şi a tipurilor de servicii prestate de către acestea pe teritoriul Republicii Moldova solicitanţilor plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecţionare activă, impozitate cu TVA la cota zero, se majorează cu 15 agenți economici, potrivit completărilor Ministerului Economiei din 28 aprilie 2017 în anexa la ordinul nr. 46 din 04.05. 2010.
Detalii