Catalogul tematic
Тематический каталог

Persoana juridică


Articolul 5. Noţiuni generale
orice societate comercială, cooperativă, întreprindere, instituţie, fundaţie, asociaţie, inclusiv creată cu participarea unei persoane străine, şi alte organizaţii, cu excepţia subdiviziunilor organizaţiilor nominalizate ce nu dispun de patrimoniu autonom şi a formelor organizatorice cu statut de persoană fizică, potrivit legislaţiei.

Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24.04.1997


www.lex.md/fisc/codfiscaltxtro.htm#A5

17
11 2017
2541

Formularul tipizat al Dării de seamă (Forma IPC18) va putea fi accesată la 1 ianuarie 2018

Serviciul Fiscal de Stat informează că, la 3 noiembrie 2017, în Monitorul Oficial nr.383-388 a fost publicat Ordinul Ministerului Finanțelor nr.126 din 4 octombrie 2017, prin care a fost aprobat formularul tipizat (Forma IPC18) „Darea de seamă privind reținerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate”, care se va pune în aplicare începând cu perioada de raportare pentru luna ianuarie 2018.
Detalii
17
11 2017
209

3. (6.4.2.1) Cine sunt subiecți ai impunerii cu taxa de plasare (amplasare) a publicității (reclamei)?

Potrivit prevederilor art. 290 lit. c) din Codul fiscal, subiecți ai impunerii cu taxa de plasare a publicității sunt persoanele juridice sau persoanele fizice înregistrate în calitate de întreprinzător care plasează și/sau difuzează informații publicitare (cu excepția publicității exterioare) prin intermediul mijloacelor cinematografice, rețelelor telefonice, telegrafice, telex, mijloacelor de transport, altor mijloace (cu excepția TV, internetului, radioului, presei periodice, tipăriturilor).
Detalii
10
11 2017
229

ORDIN SFS nr. 433 din 08.11.2017 privind actualizarea Bazei generalizate a practicii fiscale

02
11 2017
9150

Controalele de stat. Reguli noi

Agentul economic nu va mai fi notificat prealabil despre începerea controlului privind respectarea legislaţiei cu privire la siguranţa ocupaţională şi la raporturile de muncă. Această prevedere a intrat în vigoare în urma modificărilor operate în legislaţie.
Detalii
01
11 2017
1702

Перераспределение функций по выдаче разрешительных документов между госучреждениями

В «Monitorul oficial» 27 октября 2017 года опубликованы поправки в Закон о регулировании предпринимательской деятельности путем разрешения, а также ряд других документов. Они предусматривают сокращение количества разрешительных документов, перераспределение функций по выдаче таких документов между госучреждениями, создание и поддержка реестра заявок и реестра разрешительных документов.
Detalii
31
10 2017
357

О некоторых особенностях уплаты подоходного налога в рассрочку

В 2017 году ООО «T» оплачивает подоходный налог в рассрочку пропорционально среднесписочной численности работников подразделения за предыдущий 2016 год. На протяжении периода 2017 года предприятие открыло 3 подразделения на территории Республики Молдова, а другие 2 были закрыты. Каким образом в рассматриваемой ситуации определяется подоходный налог в рассрочку для вновь созданных подразделений, а также для подразделений, закрытых ООО «T»?
Detalii