Catalogul tematic
Тематический каталог

Persoana juridică


Articolul 5. Noţiuni generale
orice societate comercială, cooperativă, întreprindere, instituţie, fundaţie, asociaţie, inclusiv creată cu participarea unei persoane străine, şi alte organizaţii, cu excepţia subdiviziunilor organizaţiilor nominalizate ce nu dispun de patrimoniu autonom şi a formelor organizatorice cu statut de persoană fizică, potrivit legislaţiei.

Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24.04.1997


www.lex.md/fisc/codfiscaltxtro.htm#A5

15
12 2018
56

Определение места поставки услуг в целях исчисления обязательств по НД

Для определения места поставки услуг в целях исчисления обязательств по НДС, просим разъяснить, маркетинговые услуги (изучение рынка), оказанные нерезиденту согласно договору с резидентом РМ, являются экспортом услуг?
Detalii
13
12 2018
138

Определение субъекта налогооблажения после смерти собственника

Как определить субъект налогообложения по налогу на недвижимое имущество после смерти собственника недвижимого имущества? Возникают ли обязательства по уплате долга, сформировавшегося за лицом умершим (наследодателем) по налогу на недвижимое имущество/ земельному налогу, у наследника?
Detalii
11
12 2018
104

О медицинской реабилитации и восстановлении трудоспособности лиц, пострадавших от несчастных случаев

В результате несчастного случая на производстве работник более не сможет выполнять работу по своей квалификации. По законодательству он имеет право на услуги по медицинской реабилитации и восстановлению трудоспособности. Что представляют собой эти услуги, кто их оплачивает и есть ли у работника право на получение пособия за период реабилитации?

Detalii
10
12 2018
678

Confirmarea documentară a cheltuielilor pentru arenda terenurilor. Noi prevederi

La 16 noiembrie 2018 au intrat în vigoare modificările la Ordinul comun al Ministerului Finanţelor şi Biroului Naţional de Statistică nr.88/106 din 6 octombrie 2008 cu privire la aprobarea formularului tipizat de document primar cu regim special ”Actul de achiziţie a serviciilor de locaţiune şi a cheltuielilor aferente”.


Conform modificărilor aprobate prin Ordinul nr.189 din 8 noiembrie 2018 al Ministerului Finanțelor, documentul primar cu regim special — Actul de achiziţie a serviciilor de locaţiune şi a cheltuielilor aferente, se aplică și pentru confirmarea documentară a cheltuielilor suportate pentru arenda terenurilor de la persoanele fizice.
Detalii
08
12 2018
170

Determinarea mărimii dobânzii la acordarea împrumutului unui angajat

Care este modalitatea determinării mărimii indicatorului ratei medii ponderate (rotunjită până la următorul procent întreg) stabilită de BNM în luna noiembrie a anului 2017 pentru calculul facilitații fiscale la împrumuturi acordate angajaților (art. 19 lit. d) din Codul fiscal)? Care este mărimea acestui indicator pentru împrumut acordat pe 9 luni și altul acordat pe 64 luni?
Detalii
08
12 2018
228

ORDIN SFS nr. 654 din 07. 12. 2018 privind actualizarea Bazei generalizate a practicii fiscale