04
03 2015
2174

Care este termenul limită de depunere a Declarației de către persoana fizică-cetățean pentru anul 2014?

25 martie - termenul limită de prezentare a Declarației și achitare a impozitului pe venit de către persoanele fizice rezidente. Odată cu adoptarea Legii nr. 64 din 11.04.2014 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (MO nr. 110-114/286 din 09.05.2014) au fost operate modificări şi completări la un şir de acte legislative, inclusiv şi la Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997, prin care a fost modificat termenul de prezentare a dărilor de seamă fiscale. Astfel, în conformitate cu prevederile art. 83 alin. (4) din CF, Declarația cu privire la impozitul pe venit se completează în conformitate cu procedura stabilită de Guvern, potrivit formei aprobate de acesta, şi se prezintă organului fscal nu mai tîrziu de 25 martie al anului următor anului fscal de gestiune. Prin urmare, termenul limită de depunere a Declarației persoanei fzice cu privire la impozitul pe venit pentru persoanele fzice-cetățeni va f de pînă la 25 martie 2015.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.