15
04 2021
474

Ce cotă TVA se aplică la livrarea produselor alimentare și a băuturilor procurate fără aplicarea TVA sau cu aplicarea TVA la o altă cotă decît 12%, de către unitatea alimentație publică care corespunde Nomenclatorului și cerințelor Hotărîrii Guvernului cu privire la prestarea serviciilor de alimentație publică nr.1209 din 08.11.2007, în cadrul desfășurării activităților care se atribuie la secțiunea I a Clasificatorului activităților din economia Moldovei?

În conformitate cu art.96 lit. b) liniuța a noua din Codul fiscal, stabilește cota redusă a TVA în mărime de 12% la produsele alimentare şi/sau băuturi, cu excepția producției alcoolice, preparate sau nepreparate, pentru consumul uman, însoțite de servicii conexe care să permită consumul imediat al acestora, realizate în cadrul activităților care se atribuie la secțiunea I a Clasificatorului activităților din economia Moldovei, (CAEM). 

Conform prevederilor CAEM aprobat prin Ordinul Biroului Național de Statistică nr.28 din 07.05.2019, activități de cazare şi de alimentație publică reflectate în diviziunea 56 secțiunii I include activități de servire a mâncării şi băuturii, furnizarea de mese complete sau de băuturi destinate consumului imediat, fie în restaurante tradiționale sau în restaurante cu auto-servire, fie la standuri permanente sau temporare, cu sau fără scaune. 

Astfel, livrarea produselor alimentare și a băuturilor procurate fără aplicarea TVA sau cu aplicarea TVA la o altă cotă decît 12%, în cadrul desfășurării activităților de servire a mâncării şi băuturii, care se atribuie la diviziunea 56 secțiunii I din CAEM, de către o unitate de alimentație publică care corespunde Nomenclatorului și cerințelor Hotărîrii Guvernului cu privire la prestarea serviciilor de alimentație publică nr.1209 din 08.11.2007, se impune conform art.96 lit. б) liniuța a noua din Codul fiscal, cu aplicarea cotei de 12%.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.