17
11 2011
4111

Cu privire la dreptul de trecere în cont a T.V.A. în cazul suportării cheltuielilor de un administrator fiduciar

Întreprinderea „X” în baza contractului de administrare fiduciară a primit în administrare un teren pe care sunt amplasate construcţii. Conform clauzelor contractuale întreprinderea „X”, în calitate de administrator fiduciar, prestează servicii de dare în locaţiune a spaţiilor respective. Cheltuielile aferente administrării obiectului sunt suportate de administratorul fiduciar. Care dintre părţi, are dreptul de trecere în cont a T.V.A. în cazul suportării cheltuielilor de administratorul fiduciar? Potrivit prevederilor art. 1053 (1) din Codul civil, prin contractul de administrare fiduciară, o parte (fondator al administrării, fiduciant) predă bunuri în administrare fiduciară celeilalte părţi (administrator fiduciar, fiduciar), iar aceasta se obligă să administreze patrimoniul în interesul fondatorului administrării. În conformitate cu prevederile art. 107 alin. (6) din Codul fiscal, în cazul în care administratorul fiduciar acţionează în nume propriu, dar pe contul fiduciantului, în legătură cu o prestare de servicii, se consideră că el însuşi a procurat şi a prestat serviciile în cauză. Explicaţii privind modalitatea de aplicare a T.V.A. în cadrul contractelor de administrare fiduciară sunt oferite prin Scrisoarea IFPS „Privind unele aspecte ce ţin de aplicarea T.V.A., eliberarea facturilor fiscale şi modalitatea de completare a Registrelor de procurări şi vânzări la efectuarea livrărilor de mărfuri şi servicii în cadrul contractelor de comision sau administrarea fiduciară“ nr. (26-2/2-02/1/880) 15 din 8 februarie 2010 (plasată pe pagina web a Serviciului Fiscal de Stat). Referindu-ne la trecerea în cont a T.V.A., este necesar de a menţiona că, potrivit prevederilor art. 102 alin. (1) din Codul fiscal, subiecţilor impozabili, înregistraţi conform art. 112 şi 1121, li se permite trecerea în cont a sumei T.V.A. achitate sau care urmează a fi achitate furnizorilor plătitori ai T.V.A. pe valorile materiale, serviciile procurate pentru efectuarea livrărilor impozabile în procesul desfăşurării activităţii de întreprinzător. În cadrul realizării contractului de administrare fiduciară, în vederea exercitării atribuţiilor de administrare a patrimoniului în interesul fondatorului administrării, sînt suportate anumite cheltuieli legate de deservirea şi reparaţia bunului. În acest context, realizarea dreptului la trecerea în cont a T.V.A., achitată furnizorilor în legătură cu deservirea şi reparaţia bunului, este legată de prevederile art. 1057 (3) din Codul civil, conform căruia cheltuielile de administrare fiduciară le suportă fondatorul administrării dacă legea sau contractul nu prevede altfel. Astfel, conform modului general, T.V.A. aferentă procurărilor privind deservirea sau reparaţia bunului transmis în administrare se va trece în cont de către fondatorul administrării. În cazul în care, procurările legate de întreţinerea şi reparaţia bunului sînt efectuate de către administratul fiduciar, însă contractul nu prevede că cheltuielile de administrare sunt suportate de către acesta, cheltuielile în cauză urmează a fi refacturate fondatorului administrării, în temeiul art. 1171 (10) din Codul fiscal. Dacă contractul de administrare fiduciară prevede că cheltuielile de administrare sînt suportate de către administratorul fiduciar din sursele proprii, acesta în temeiul art. 102 din Codul fiscal, beneficiază de dreptul la trecerea în cont a T.V.A..

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.