14
05 2016
1696

Dacă la o întreprindere vînzările de materiale de constructie se efectuează prin MCC, însă, în acest domeniu sunt peste 4 000 denumiri de bunuri, este oare corect la tipărirea bonului fiscal să fie afișat "materiale de construcție" sau este obligatoriu un soft performat anexat la MCC, care va tipări toate denumirile?

Potrivit pct. 3 din Regulamentul cu privire la aplicarea maşinilor de casă şi control pentru efectuarea decontărilor în numerar, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 474 din 28 aprilie 1998, bonul de casă (bonul fiscal) este un document confirmativ, emis de MCC la efectuarea decontărilor băneşti în numerar, care atestă operaţiunea economică şi achitarea plăţii, care se eliberează în mod obligatoriu plătitorului. Bonul de casă trebuie să conţină elementele obligatorii enumerate în cerinţele tehnice faţă de MCC. Astfel, conform cerinţelor tehnice, MCC trebuie să asigure tipărirea şi eliberarea bonului de casă, toate denumirile şi abrevierile căruia sunt îndeplinite în limba de stat şi care conţine elementele obligatorii ce urmează:
  • denumirea entităţii, IDNO (codul fiscal), adresa unităţii structurale unde este amplasată MCC;
  • numărul de fabricaţie (de uzină) al MCC;
  • numărul de înregistrare al MCC, atribuit de organul fiscal la înregistrarea MCC;
  • numărul curent al bonului de casă;
  • denumirea fiecărei mărfi (bun, lucrare, serviciu);
  • costul şi codul cotei taxei pe valoarea adăugată pentru fiecare marfă;
  • cantitatea (dacă cantitatea nu este egală cu o unitate) şi preţul mărfii;
  • costul total al tuturor mărfurilor procurate;
  • data şi ora eliberării bonului de casă.
În cazul în care bonul de casă nu conţine toate elementele obligatorii se aplică amenda 1000 de lei, conform art. 2931 alin. (4) al Codului contravenţional nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.