Catalogul tematic
Тематический каталог

Maşini de casă şi control


Articolul 5. Noţiuni generale
aparat pentru înregistrarea operaţiunilor de casă, inclusiv pentru păstrarea şi imprimarea informaţiei gestionare şi financiare la efectuarea decontărilor băneşti în numerar, a cărui construcţie înglobează un modul fiscal ce controlează memoria fiscală şi dispozitive de imprimare şi afişare, asigurînd protecţia algoritmilor de lucru şi a datelor împotriva modificărilor neautorizate

Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24.04.1997


http://www.lex.md/fisc/codfiscaltxtro.htm#A5

02
04 2021
584

SFS reamintește despre obligativitatea de a trece ceasurile echipamentelor de casă și de control la ora de vară

Serviciul Fiscal de Stat informează despre obligativitatea trecerii ceasurilor echipamentelor de casă și de control cu memorie fiscală/imprimantelor fiscale la ora de vară până la 20 aprilie curent.

Trecerea ceasurilor MCC/IF la ora de vară/iarnă să efectuează în conformitate cu instrucțiunile de exploatare a MCC/IF. Pe pagina de Youtube a Serviciului Fiscal de Stat sunt plasate ghiduri video cu privire la trecerea ceasurilor MCC/IF la ora de vară/iarnă.


Detalii

22
03 2021
477

Применение ККО: учимся на чужих ошибках

Предприятие гостиничного бизнеса подвергли контролю посредством контрольной закупки. Под видом клиентов инспектора сняли в гостинице номер. Убедившись, что операционист взяла наличные и не выбила чек ККМ, инспектора представились и начали оформление акта проверки, по итогам которой предприятие оштрафовано на 15 тыс. леев за проведение расчетов наличными без использования ККМ (ч. 1 ст. 254 НК). Субъект гостиничного бизнеса обжаловал решение, а получив отказ в отмене решения о штрафе, обратился в суд. 
 
В судебном заседании представитель налогоплательщика потребовал решение ГНС о штрафе отменить, акт контроля аннулировать, пояснив, что инспектора провели внеплановую проверку предприятия на предмет соблюдения законодательства при расчетах наличными.


Detalii

25
02 2021
236

ECC: perfecționarea cadrului legal continuă

Ministerul Finanțelor a elaborat și propune spre consultare publică setul de acte ce au ca scop reglementarea certificării echipamentelor de casă și control:
 
Proiectul Regulamentului privind certificarea echipamentelor. Este destinat Furnizorilor care sunt obligați să certifice ECC la Centrul de certificare. Documentul va descrie procedura de certificare a echipamentelor, a mașinilor de casă și de control, sistemelor informaționale cu dispozitive electronice și cu/fără imprimantă fiscală, sistemelor informaționale fără dispozitive electronice fără imprimantă fiscală.
 

Detalii
17
02 2021
1041

Emiterea raportului Z în zilele în care nu au loc tranzacții prin ECC

Întreprinderea lucrează doar citeva zile pe lună și corespunzător, la finele acestor zile, emite raportul Z al echipamentului de casă și control (în continuare - ECC). Este obligată entitatea de a emite raportul Z pentru fiecare zi, în situația în care nu are tranzacții în zilele respective?
 
Regulile cu privire la aplicarea ECC la efectuarea decontărilor sunt stabilite de Hotărârea Guvernului nr. 141 din 27 februarie 2019, anexa nr. 3 la care este Regulamentul cu privire la exploatarea echipamentelor de casă și de control pentru efectuarea decontărilor în numerar și/sau prin alt instrument de plată (în continuare – Regulament).

Detalii
20
01 2021
981

În atenția unităților de schimb valutar: Forma TFSP 20 este pusă în aplicare din 1 iulie 2020

Prevederile generale referitoare la unităţile de schimb valutar sunt expuse în Legea  nr. 62/2008 privind reglementarea valutară (în continuare – Legea nr. 62/2008).  Aceasta stabilește că pe teritoriul Republicii Moldova au dreptul de a efectua operaţiuni de schimb valutar în numerar cu persoane fizice categoriile de rezidenţi, denumiţi unităţi de schimb valutar1 (în continuare – USV).

 

Operaţiunile de schimb valutar în numerar cu persoane fizice se efectuează de către USV cu aplicarea maşinii de casă şi control (MCC), în conformitate cu cerinţele legislaţiei în domeniul aplicării acesteia.


Detalii
05
01 2021
1497

Новое Положение о порядке регистрации и установке защитных пломб на ККО

Положение о порядке регистрации и установке защитных пломб на контрольно-кассовое оборудование, утвержденное Приказом Государственной налоговой службы № 632 от 18 декабря 2020 г.  было опубликовано 31.12.2020 в МО № 372-382 (ст. 1458) и разработано во исполнение п.2 Постановления Правительства № 141/2019  о применении контрольно-кассового оборудования при расчетах, а также в связи с эпидемиологической ситуацией по инфекции COVID-19, установленной НЧКОЗ и Территориальными чрезвычайными комиссиями общественного здоровья.
 
Согласно новому Положению, изменился порядок регистрации контрольно-кассового оборудования (в дальнейшем - ККО)
Detalii
30
11 2020
430

Ordinul SFS nr. 580 din 23.11.2020 privind actualizarea Bazei generalizate a practicii fiscale