Catalogul tematic
Тематический каталог

Maşini de casă şi control


Articolul 5. Noţiuni generale
aparat pentru înregistrarea operaţiunilor de casă, inclusiv pentru păstrarea şi imprimarea informaţiei gestionare şi financiare la efectuarea decontărilor băneşti în numerar, a cărui construcţie înglobează un modul fiscal ce controlează memoria fiscală şi dispozitive de imprimare şi afişare, asigurînd protecţia algoritmilor de lucru şi a datelor împotriva modificărilor neautorizate

Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24.04.1997


http://www.lex.md/fisc/codfiscaltxtro.htm#A5

30
07 2018
240

Sancţiuni pentru încălcarea regulilor de prestare a serviciilor în regim de taxi

Care sunt acțiunile Serviciului Fiscal de Stat (SFS) în cazul în care în cadrul controlului fiscal se depistează efectuarea încasărilor băneşti în numerar în lipsa maşinii de casă şi control (MCC), precum și fără utilizarea acesteia la efectuarea transporturilor auto de călători în regim de taxi?
Detalii
10
07 2018
333

Передача ККМ другому налогоплательщику

Торговая фирма А заключила договор с транспортной фирмой В для доставки товара с авторизованного склада в мун. Кишинэу. Фирма В получила от фирмы А мобильную ККМ для оплаты получателем товара наличными средствами и выдачи чека. Собранная выручка передается вместе с Z отчетом кассиру фирмы А. Доставка осуществляется по всей территории РМ. Имеет ли право фирма А передавать ККМ фирме В для осуществления кассовых операций?
Detalii
19
06 2018
231

Posturile fiscale sporesc eficienţa activităţii agenţilor economici

Serviciul Fiscal de Stat continuă acțiunile de monitorizare și control a agenților economici activitățile cărora prezintă riscuri sporite de evaziune fiscală – gestionari ai sălilor de ceremonii și/sau restaurante, dar și a comercianților de flori.

Ca urmare a identificării riscurilor în activitatea agenților economici ce prestează servicii în domeniul alimentației publice, pe 10 mai curent au fost instituite posturi fiscale la 26 dintre aceștia.
Detalii
29
05 2018
1297

Reflectarea în bonul fiscal a achitărilor cu tichetul de masă

Cum va fi reflectat în bonul fiscal diferenţa dintre costul marfii procurate şi valoarea nominală a tichetului de masă (atât cea care o depăşeşte cât şi cea mai mică)?


În cazul în care valoarea cumpărăturii depășește valoarea nominală a tichetului de masă, cumpărătorul va fi obligat să achite diferența cu numerar sau card bancar. În bonul fiscal emis de către comerciant vor fi prezentate valoarea cumpărăturii (per item și total) și suma achitată cu fiecare mijloc de plată.
Detalii
16
05 2018
1105

Талоны на питание: отражение в чеке ККМ невыданной сдачи

Государственная Налоговая Служба опубликовала в сегодняшнем, 16 мая 2018 г., выпуске «Мониторул Офичиал» изменения и дополнения, внесенные в Решение Межведомственной комиссии по контрольно- кассовым машинам № 26-11/1-19/01-2018 от 21 апреля 2018 г. Они касаются выдачи чеков ККМ в связи с предстоящим введением в оборот талонов на питание в качестве платежного средства.

Напоминаем, что, согласно действующему законодательству, при приобретении товаров стоимостью ниже номинальной стоимости талона кассир не возмещает разницу в денежной форме,
Detalii
15
05 2018
2192

Новая Инструкция по установке защитных пломб на ККМ

Приказ Государственной Налоговой Службы №215 от 25 апреля 2018 г. об утверждении Инструкции по установке защитных пломб на контрольно-кассовые машины опубликован в МО от 11 мая.

Документ разработан в целях улучшения процедуры установки защитных пломб на ККМ и предписывает структурным подразделениям ГНС обеспечить установку защитных пломб на ККМ с фискальной памятью в соответствии с положениями Приказа. Помимо этого, поставщики ККМ, а также центры технической поддержки ККМ, обладающие свидетельством о технической компетенции для установки, ремонта и обслуживания контрольно-кассовых машин определенной модели должны обеспечить установку защитных пломб ККМ в соответствии с новыми правилами.
Detalii
02
05 2018
1949

ККМ: правила осуществления операций с талонами на питание

Межведомственная комиссия по контрольно-кассовым машинам (ККМ) утвердила ряд изменений в Технические требования к контрольно-кассовым машинам для того, чтобы узаконить регистрацию кассовых операций, хранения и выдачи финансовой отчетной информации по талонам на питание. Соответствующее решение комиссия приняла 21 апреля и было опубликовано в «Monitorul Oficial» от 27 апреля.

Так, оплата бумажным и электронным талоном на питание была включена в основные операции и режимы работы ККМ, предусмотренные Техническими требованиями к контрольно-кассовым машинам.
Detalii