Catalogul tematic
Тематический каталог

Maşini de casă şi control


Articolul 5. Noţiuni generale
aparat pentru înregistrarea operaţiunilor de casă, inclusiv pentru păstrarea şi imprimarea informaţiei gestionare şi financiare la efectuarea decontărilor băneşti în numerar, a cărui construcţie înglobează un modul fiscal ce controlează memoria fiscală şi dispozitive de imprimare şi afişare, asigurînd protecţia algoritmilor de lucru şi a datelor împotriva modificărilor neautorizate

Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24.04.1997


http://www.lex.md/fisc/codfiscaltxtro.htm#A5

23
03 2017
406

Временные трудности центров технической поддержки ККМ

В последнее время несколько экономических субъектов, намеревающихся осуществлять деятельность в качестве Центров по технической поддержке контрольно-кассовых машин с фискальной памятью (ЦТП ККМ), столкнулись с тем, что не могут получить разрешительный документ, необходимый для начала деятельности.
Detalii
09
03 2017
929

Об оформлении и отражении в отчете ТVА12 и в приложении TVALIVR поставок за наличный расчет в адрес физических лиц

Сельскохозяйственное предприятие, занимающееся выращиванием свиней, реализует живое поголовье за наличный расчет физическим лицам, не затребовавшим выписки налоговой накладной. Поступление денежных средств за данные поставки фиксируется с применением ККМ.
Detalii
08
02 2017
209

In noiembrie 2016 SRL a importat din Ukraina produse agricole, care au fost realizate persoanelor fizice cu eliberarea bonului de casă prin intermediul MCC, fara eliberarea facturilor fiscale. Este corect sau operațiunile necesită eliberarea facturilor?

Potrivit art. 8 alin. (2) lit. c) al Codului fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997, contribuabilii sunt obligaţi să ţină evidenţa contabilă conform formelor şi modului stabilit de legislaţie, să efectueze încasările băneşti în numerar prin intermediul dispozitivelor şi sistemelor pentru înregistrarea operaţiunilor cu numerar (MCC, terminale cash-in) respectând reglementările aprobate de Guvern, inclusiv Lista genurilor de activitate al căror specific permite efectuarea încasărilor băneşti în numerar fără aplicarea maşinilor de casă şi de control.
Detalii
08
02 2017
864

Новые модели контрольно-кассовых машин можно зарегистрировать до конца июня

В конце января межведомственная комиссия по контрольно-кассовым машинам провела заседание и приняла ряд решений, касающихся регистрации в Едином реестре контрольно-кассовых машин новых моделей ККМ, которые используются службами такси, в терминалах cash-in, в валютно-обменных кассах, на АЗС и др.
Detalii
23
01 2017
6793

Изменения правил регистрации и контроля ККМ

В пятницу вступили в силу изменения и дополнения в Положение Министерства финансов о порядке регистрации и осуществления контроля за использованием контрольно-кассовых машин. Они осуществлены с учетом ряда введенных в 2017 г. изменений в законодательство.
Detalii
20
01 2017
214

Taxa de studii, pentru care se eliberează bon de casa, se achită de catre studenți la începutul anului

Taxa de studii, pentru care se eliberează bon de casa, se achită de catre studenți la începutul anului. Dar peste câteva luni studentul se exmatriculează și rambursăm suma achitată. Este obligat studentul să restituie bonul de casa, ca sa-l anexam la registrul de casa? Dar în cazul când a pierdut bonul, cum se procedează?
Detalii
20
12 2016
819

Cu privire la eliberarea facturii fiscale și bonului de casă în cadrul comerțului electronic

De către cine urmează a fi eliberată factura fiscală în cadrul comerțului electronic, în contextul unui contract de mandat? Este obligatorie utilizarea MCC cu eliberarea bonului de casă (bon fiscal) de către intermediarul în comerțul electronic, inclusiv în cadrul unui contract de mandat în cazul efectuării de către cumpărător a plății pentru mărfuri cu cardul bancar?
Detalii
19
12 2016
826

Modificările operate în Legea cu privire la comerțul interior nr. 231 din 23 septembrie 2010 prin Legea nr. 153 din 1 iulie 2016, în vigoare din 19 iulie 2016

Care sunt principalele forme de desfăşurare a comerțului?

Activitatea de comerț este o activitate de întreprinzător inițiată în baza raporturilor stabilite în domeniul comercializării mărfurilor produse, prelucrate sau procurate, precum şi în domeniul executării diverselor lucrări şi prestării serviciilor, avînd ca scop satisfacerea intereselor economice private şi asigurarea unei surse de venit.
Detalii
05
10 2016
310

AmCham propune excluderea utilizării mașinilor de casă la efectuarea operațiunilor valutare

Camera de Comerț Americană din Moldova a expediat o scrisoare către Parlament, Banca Națională a Moldovei și Inspectoratul Fiscal Principal de Stat prin care argumentează necesitatea eliminării utilizării mașinilor de casă și control (MCC) de către instituțiile financiare, în cazul efectuării operațiunilor valutare. Membrii AmCham susțin că eliminarea MCC-urilor nu va genera premise de evaziune fiscală.
Detalii
29
09 2016
406

Regimul TVA la certificatele-cadou și documentarea comercializării acestora

Comercializarea certificatelor-cadou se califică ca livrări impozabile cu TVA? Care documente primare se eliberează și pentru cine?

Certificatul valoric (numit și certificat/voucher-cadou) este emis de comercianți în scopul promovării vînzărilor și poate fi utilizat pentru achiziționarea de diferite produse oferite spre vînzare de aceștia.
Detalii