Catalogul tematic
Тематический каталог

Maşini de casă şi control


Articolul 5. Noţiuni generale
aparat pentru înregistrarea operaţiunilor de casă, inclusiv pentru păstrarea şi imprimarea informaţiei gestionare şi financiare la efectuarea decontărilor băneşti în numerar, a cărui construcţie înglobează un modul fiscal ce controlează memoria fiscală şi dispozitive de imprimare şi afişare, asigurînd protecţia algoritmilor de lucru şi a datelor împotriva modificărilor neautorizate

Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24.04.1997


http://www.lex.md/fisc/codfiscaltxtro.htm#A5

05
01 2021
1008

Новое Положение о порядке регистрации и установке защитных пломб на ККО

Положение о порядке регистрации и установке защитных пломб на контрольно-кассовое оборудование, утвержденное Приказом Государственной налоговой службы № 632 от 18 декабря 2020 г.  было опубликовано 31.12.2020 в МО № 372-382 (ст. 1458) и разработано во исполнение п.2 Постановления Правительства № 141/2019  о применении контрольно-кассового оборудования при расчетах, а также в связи с эпидемиологической ситуацией по инфекции COVID-19, установленной НЧКОЗ и Территориальными чрезвычайными комиссиями общественного здоровья.
 
Согласно новому Положению, изменился порядок регистрации контрольно-кассового оборудования (в дальнейшем - ККО)
Detalii
30
11 2020
320

Ordinul SFS nr. 580 din 23.11.2020 privind actualizarea Bazei generalizate a practicii fiscale

30
11 2020
238

(34.3.3) Când maşina de casă şi de control imprimanta fiscală (MCC/IF) se consideră în stare bună de funcţionare? Încălcarea căror cerinţe conduce la aplicarea amenzii fiscale pentru utilizarea MCC/IF defectate?

 Potrivit pct. 7 subpct. 3) din Regulamentul cu privire la exploatarea echipamentelor de casă şi de control pentru efectuarea decontărilor în numerar şi/sau prin alt instrument de plată (Anexa nr. 3 la Hotărîrea Guvernului nr. 141/2019), MCC/IF se consideră în stare de funcţionare dacă îndeplineşte următoarele cerinţe: 

 

        a) modelul este inclus în Registrul unic; 

        b) regimul fiscal este lansat; 


Detalii
30
11 2020
166

(34.3.4) Se va sancționa întreprinderea dacă mașina de casă și de control/imprimanta fiscală utilizată dispune de indicatorul consumatorului defectat?

  Răspunsul reiese din Cerinţele tehnice faţă de echipamentele de casă şi de control, aprobate prin Decizia Comisiei interdepartamentale pentru echipamente de casă și de control nr. 26-11/1-19/02-2020 din 20 octombrie 2020. 

        Astfel, în conformitate cu pct. 20.1 subpct. 3) din Cerințele tehnice mașina de casă și de control/imprimanta fiscală (MCC/IF) trebuie să conţină indicator/indicatoare de vizualizare (operator/client). 


Detalii
13
11 2020
1663

Cerințele tehnice față de echipamentele de casă și de control

În Monitorul Oficial de astăzi, 13 noiembrie 2020, Comisia interdepartamentală pentru echipamente de casă și control a publicat Decizia nr. 26-11/1-19/02-2020 din 20.10.2020.

Examinând chestiunile de pe ordinea de zi Comisia DECIDE:


1. Se aprobă Cerințele tehnice față de echipamentele de casă și de control, conform Anexei nr. 1 la prezenta decizie.


2. Înregistrarea modelelor noi a echipamentelor de casă și de control în Registrul unic al echipamentelor de casă și de control se va efectua în conformitate cu cerințele aprobate începând cu data de 1 ianuarie 2021.


Detalii
21
10 2020
390

Aplicarea ECC la comercializarea de către agenții economici a producției agricole: reguli și excepții

În conformitate cu prevederile art.8 alin.(2) lit.c) din CF, contribuabilul este obligat să efectueze încasările băneşti în numerar prin intermediul echipamentelor de casă şi de control (ECC), respectând reglementările aprobate de Guvern, inclusiv Lista genurilor de activitate, al căror specific permite efectuarea încasărilor băneşti în numerar fără aplicarea ECC.
 
Principiile generale de utilizare şi exploatare a ECC sunt prevăzute de  Regulamentul cu privire la exploatarea echipamentelor de casă şi de control pentru efectuarea decontărilor în numerar şi/sau prin alt instrument de plată, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.141/2019. 

Detalii
07
09 2020
452

Торговля табачными изделиями в сдвоенном помещении с одним кассовым аппаратом

Предприятие владеет объектом торговли, сформированным из двух объеденных киосков, площадью до 12 м2. В адрес Главного управления торговли, общественного питания и представления услуг мун. Кишинэу подано два отдельных Уведомления на каждый киоск в отдельности. Согласно положениям п. 2.1. Примечаний к Приложению № 2 Решения муниципального совета Кишинэу № 6/9 от 21.05.2020 г., для торговых единиц площадью до 20 м2, торгующих табачными изделиями, годовая ставка сбора увеличивается на 10 тыс. лей за каждый кассовый аппарат, посредством которого осуществляется торговля табачными изделиями и сопутствующими им товарами.

Detalii