Catalogul tematic
Тематический каталог

Maşini de casă şi control


Articolul 5. Noţiuni generale
aparat pentru înregistrarea operaţiunilor de casă, inclusiv pentru păstrarea şi imprimarea informaţiei gestionare şi financiare la efectuarea decontărilor băneşti în numerar, a cărui construcţie înglobează un modul fiscal ce controlează memoria fiscală şi dispozitive de imprimare şi afişare, asigurînd protecţia algoritmilor de lucru şi a datelor împotriva modificărilor neautorizate

Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24.04.1997


http://www.lex.md/fisc/codfiscaltxtro.htm#A5

29
03 2020
463

(ro/ru) Reparația MCC/IF în zilele de 30 martie – 3 aprilie 2020

Pe perioada zilelor de odihnă (30 martie – 3 aprilie 2020) declarate conform pct. 3 din Dispoziția nr.6 din 26.03.2020, expedierea la reparaţie a MCC/IF defectate, precum şi primirea acestora de la reparaţie, se va efectua fără apelarea la subdiviziunea SFS care a înregistrat/reînregistrat MCC/IF.

Serviciul Fiscal de Stat a publicat scrisoarea nr. 26-11/1-12/5045 adresată Subdiviziunilor structurale ale SFS și furnizorilor MCC/IF, care ține de modul de expediere la/primire de la reparație a mașinilor de casă și de control/imprimantelor fiscale pe perioada indicată supra.


Scrisoarea nr.26-11/1-12/5045 din 27 martie 2020.

Письмо №26-11/1-12/5045 от 27 марта 2020 г.
27
03 2020
729

Контрольная закупка и содержание чека ККО

До 1 июня 2020 г. в Молдове будет действовать мораторий на различного рода проверки, в том числе приостановлен налоговый контроль. В то же время, при наличии информации о нарушении прав потребителей, компетентные органы могут провести проверку предприятия.

Как показывает практика, одними из самых распространенных нарушений, за которые налагаются штрафы, являются нарушения правил использования контрольно-кассового оборудования (ККО).
Detalii
25
02 2020
996

Продажи через ККО будут регистрироваться онлайн

Постановление об утверждении Технического концепта Автоматизированной информационной системы «Электронный мониторинг продаж» (АИС ЭМП), принятое правительством 5 февраля, опубликовано в «Monitorul Oficial». В документе описано общее представление системы, ее функциональное, организационное, информационное и технологическое пространство, представлена классификация документов, принципы обеспечения информационной безопасности системы, оговорена правовая база для ее функционирования.

Система позволит обеспечить оптимизацию и модернизацию процессов учета, управления и мониторинга продаж; онлайн-контроля продаж за счет внедрения
Detalii
07
02 2020
915

Mașinile de casă și control, altfel

Mașină de casă și control cu memorie fiscală este aparatul electronic fiscal destinat pentru înregistrarea operaţiilor de casă (în numerar), păstrarea, imprimarea, criptarea şi transmiterea către serverul Serviciului Fiscal de Stat a informaţiei financiare gestionate, care asigură protecţia algoritmilor de lucru şi a datelor înregistrate de modificarea nesancţionată.

Serviciul Fiscal de Stat propune pentru consultări publice proiectul ordinului de modificare a două ordine ale autorității (nr. 481/2017 cu privire la aprobarea Regulamentului privind autorizarea centrelor de asistență tehnică pentru mașinile de casă și de control cu memorie fiscală (în continuare – Regulament) și nr. 151/2018 cu privire la aprobarea pașaportului e-permis
Detalii
13
01 2020
507

4. (10.1.27) Este obligat deținătorul patentei de întreprinzător sa folosească echipamentelor de casa si control?

Nu, deținătorul patentei de întreprinzător nu este obligat sa folosească echipamentele de casa si control, deoarece activitatea desfășurată în baza patentei de întreprinzător este inclusă în lista genurilor de activitate al căror specific permite efectuarea încasărilor băneşti în numerar fără aplicarea echipamentelor de casa si control. (pct. 8 din Anexa la Regulamentul cu privire la exploatarea echipamentelor de casă şi de control pentru efectuarea decontărilor în numerar şi/sau prin alt instrument de plată, Anexa nr.3 la Hotărîrea Guvernului nr. 141 din 27.02.2019).
Detalii
09
01 2020
1951

Utilizarea ECC la comercializarea produselor de către GŢ persoanelor fizice

Conform art. 8 alin. (2) lit. c) din Codul fiscal (CF), contribuabilul este obligat să efectueze încasările bănești în numerar prin intermediul echipamentelor de casă și de control (ECC), respectând reglementările aprobate de Guvern, inclusiv Lista genurilor de activitate al căror specific permite efectuarea încasărilor bănești în numerar fără aplicarea echipamentelor respective.

Pct. 15 din Regulamentul cu privire la exploatarea echipamentelor de casă și de control pentru efectuarea decontărilor în numerar și/sau prin alt instrument de plată (Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 141/2019) stabilește că
Detalii
30
12 2019
557

«Общественные места» в смысле применения ККО

Какие места (территории) относятся к общественным местам, указанным в п. 17 Перечня видов деятельности, специфика которых позволяет осуществлять прием наличных денежных средств без применения контрольно-кассовых машин?

Согласно лит. c) ч. (2) ст. 8 Налогового кодекса №1163/1997, налогоплательщик обязан осуществлять прием наличных денежных средств посредством контрольно-кассового оборудования, соблюдая утвержденные Правительством положения, включая Перечень видов деятельности, специфика которых позволяет осуществлять прием наличных денежных средств без применения контрольно-кассовых машин.
Detalii
30
12 2019
1094

„Locuri publice” în sensul aplicării ECC

Care locuri (teritorii) se consideră drept locuri publice în sensul pct. 17 din Lista genurilor de activitate al căror specific permite efectuarea încasărilor băneşti în numerar fără aplicarea echipamentelor de casă şi de control?

Conform art. 8 alin. (2) lit. c) din Codul fiscal nr. 1163/1997 (CF), contribuabilul este obligat să efectueze încasările bănești în numerar prin intermediul echipamentelor de casă și de control, respectând reglementările aprobate de Guvern, inclusiv Lista genurilor de activitate al căror specific permite efectuarea încasărilor bănești în numerar fără aplicarea mașinilor de casă și de control.
Detalii