Catalogul tematic
Тематический каталог

Maşini de casă şi control


Articolul 5. Noţiuni generale
aparat pentru înregistrarea operaţiunilor de casă, inclusiv pentru păstrarea şi imprimarea informaţiei gestionare şi financiare la efectuarea decontărilor băneşti în numerar, a cărui construcţie înglobează un modul fiscal ce controlează memoria fiscală şi dispozitive de imprimare şi afişare, asigurînd protecţia algoritmilor de lucru şi a datelor împotriva modificărilor neautorizate

Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24.04.1997


http://www.lex.md/fisc/codfiscaltxtro.htm#A5

20
06 2017
281

Despre ciclul zilnic de lucru cu utilizarea MCC

Care sunt etapele de bază ale gestiunii zilnice cu utilizarea maşinilor de casă şi control cu memorie fiscală la decontările în numerar?

Utilizatorul maşinii de casă şi control cu memorie fiscală (MCC), în activitatea zilnică se conduce de Regulamentul cu privire la modul de exploatare a maşinilor de casă şi control cu memorie fiscală şi instrucțiunile de folosire, instalare, exploatare şi întreținere a MCC (din setul de documente ce însoțeşte MCC concretă).
Detalii
19
06 2017
75

Об использовании контрольно-кассовых машин с фискальной памятью в деятельности ломбардов

Ломбарды являются кредитными учреждениями, предоставляющими населению возможность хранения предметов личного пользования и домашнего обихода, а также получения ссуд под залог этих предметов.

Деятельность ломбардов регулируется Положением о порядке организации и функционирования деятельности ломбардов, утвержденным ПП № 204 от 28 марта 1995 г.
Detalii
16
06 2017
236

Privind lansarea regimului fiscal de funcționare a MCC

Ce înseamnă lansarea regimului fiscal de funcționare a maşinii de casă şi control cu memorie fiscală şi ce autoritate efectuează lansarea acestuia?

În pct. 2-4 ale HG nr. 474 din 28 aprilie 1998 cu privire la aplicarea maşinilor de casă şi control cu memorie fiscală pentru efectuarea decontărilor în numerar sunt stabilite actele normative ce reglementează domeniul maşinilor de casă şi control cu memorie fiscală (MCC).
Detalii
15
06 2017
1754

Persoanele fizice ce desfășoară activități independente vor avea dreptul de a întocmi acte de achiziție a mărfurilor

Persoanele fizice, care desfășoară activități independente și procură mărfuri (produse agricole) de la persoanele fizice (cetățeni), vor avea dreptul de a întocmi actul de achiziție a mărfurilor. Modificări și completări în acest sens la Ordinul nr.130 din 30 septembrie 2010, care se referă la aprobarea formularului tipizat de document primar cu regim special ”Act de achiziție a mărfurilor”, este propus pentru consultări publice de Ministerul Finanțelor. Perfectarea acestui act va confirma cheltuielile din veniturile obținute pentru procurare mărfurilor (produselor agricole respective).
Detalii
23
05 2017
460

Serviciul Fiscal de Stat aplică amenzi pentru comercializarea neconformă a ţigărilor

Serviciul Fiscal de Stat a finalizat operațiunea de verificare a agenților economici care comercializează produse de tutungerie cu amănuntul. Acțiunile au avut loc în perioada 26 aprilie — 20 mai 2017 și au avut drept scop combaterea cazurilor de neajustare a prețului la țigări în conformitate cu modificările legislației în vigoare.
Detalii
18
04 2017
203

Об отзыве обменной валютной операции клиентом учреждения по валютному обмену

Регламент о деятельности учреждений по валютному обмену, утверждённый Постановлением Исполнительного комитета НБМ № 335 от 1 декабря 2016 г., предусматривает, что кассир, осуществляя наличные обменные валютные операции с физическими лицами, до отпуска клиенту соответствующих денежных средств регистрирует обменную валютную операцию на контрольно-кассовой машине с фискальной памятью и GPRS соединением (MCC-GPRS) и выпускает кассовый чек, который вручается клиенту одновременно с соответствующими денежными средствами.
Detalii