Catalogul tematic
Тематический каталог

Maşini de casă şi control


Articolul 5. Noţiuni generale
aparat pentru înregistrarea operaţiunilor de casă, inclusiv pentru păstrarea şi imprimarea informaţiei gestionare şi financiare la efectuarea decontărilor băneşti în numerar, a cărui construcţie înglobează un modul fiscal ce controlează memoria fiscală şi dispozitive de imprimare şi afişare, asigurînd protecţia algoritmilor de lucru şi a datelor împotriva modificărilor neautorizate

Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24.04.1997


http://www.lex.md/fisc/codfiscaltxtro.htm#A5

14
10 2017
553

Privind sancțiunile aferente unui deficit de mijloace bănești în casieria MCC

Ce sancţiune riscă contribuabilul dacă în caseria maşinii de casă şi control cu memorie fiscală în cadrul controlului fiscal se depistează deficit de mijloace băneşti?

Potrivit art. 8 alin. (2) lit. c) din CF, contribuabilul este obligat să ţină contabilitatea conform formelor şi modului stabilit de legislaţie, să întocmească şi să prezinte Serviciului Fiscal de Stat şi serviciului de colectare a impozitelor şi taxelor locale dările de seamă fiscale prevăzute de legislaţie, să asigure integritatea documentelor de evidenţă în conformitate cu cerinţele legislaţiei, să efectueze încasările băneşti în numerar prin intermediul dispozitivelor şi sistemelor pentru înregistrarea operaţiunilor cu numerar, respectând reglementările aprobate de Guvern, inclusiv Lista genurilor de activitate al căror specific permite efectuarea încasărilor băneşti în numerar fără aplicarea maşinilor de casă şi de control.
Detalii
09
10 2017
1407

Новые технические требования к ККМ планируется утвердить до конца 2017 года

Регистрация новых моделей ККМ в Едином реестре будет невозможной, как минимум, до конца текущего года. Межведомственная комиссия по контрольно-кассовым машинам в очередной раз перенесла – с 1 октября на 31 декабря 2017 года — срок утверждения технических требований к ККМ и, соответственно, возможность их регистрации в Едином реестре. Это предусматривают изменения в Решение Межведомственной комиссии по контрольно-кассовым машинам № 26-11/2-22/02-2016 от 1 декабря 2016 год, опубликованные в Monitorul oficial. Напомним, регистрация новых моделей ККМ в реестре запрещена с 1 января 2017 года.
Detalii
02
10 2017
145

10. (31.2.14) Care este mărimea amenzii aplicate contribuabilului pentru ruperea sigiliului legal aplicat pe bunurile contribuabilului de către Serviciul Fiscal de Stat?

În conformitate cu art. 133 alin. (4) pct. 8) din Codul fiscal, în realizarea funcțiilor sale, Serviciul Fiscal de Stat aplică sigilii pentru asigurarea integrității bunurilor.

Conform art. 129 pct. 22) din Codul fiscal, sigilarea reprezintă aplicarea sigiliului pe ușile unor încăperi, mijloace de transport, pe recipiente, diferite produse, colete, corespondență, pe bunurile debitorului, alte bunuri în scopul conservării, identificării, indisponibilizării ori evitării desfacerii acestora de către persoane neautorizate.
Detalii
02
10 2017
79

3. (34.1.7) Se utilizează mașinile de casă și de control cu memorie fiscală în activitatea caselor de amanet?

Activitatea caselor de amanet (lombardurilor) este reglementată de Regulamentul cu privire la modul de organizare și funcționare a caselor de amanet (lombardurilor), aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 204 din 28 martie 1995.

Lombardurile sunt instituții creditare, care oferă populației posibilitatea de a-și păstra obiectele de uz personal și casnic, precum și de a primi împrumuturi cu amanetarea acestor obiecte.
Detalii
14
09 2017
291

Utilizarea MCC în comerţul online

As vrea sa precizez dacă în cazul în care o companie prestează servicii (nu este magazin online) si site-ul urmează să fie conectat la un sistem de plati online (www.bpay.md), atunci automat site-ul devine sau nu un magazin online (cu necesitatea achitarii taxelor respective)? Pentru acceptarea plaţilor online prin intermediul cardului bancar trebuie ca compania să deţină casa de marcat şi să emită bon fiscal la fiecare comandă primită?
Detalii
25
08 2017
225

Privind uzura sigiliilor furnizorului, aplicate pe carcasele MCC cu memorie fiscală

Punctul 8 din Regulamentul cu privire la aplicarea maşinilor de casă şi control pentru efectuarea decontărilor în numerar, aprobat prin HG nr. 474 din 28 aprilie 1998, stabileşte obligația contribuabilului – utilizator al maşinii de casă şi de control cu memorie fiscală (MCC) de a folosi MCC în stare bună de funcționare.

Stare bună de funcționare se consideră starea în care MCC corespund următoarelor cerințe:
Detalii
22
08 2017
339

Privind utilizarea MCC cu memorie fiscală de către cultele religioase

Potrivit art. 8 alin. (2) lit. c) din CF, contribuabilul este obligat să țină evidența contabilă conform modului stabilit de legislație, să efectueze încasările băneşti în numerar prin intermediul dispozitivelor şi sistemelor pentru înregistrarea operațiunilor cu numerar (maşina de casă şi de control cu memorie fiscală (MCC) sau terminalul de plată în numerar (terminal cash-in)), respectând reglementările aprobate de Guvern, inclusiv Lista genurilor de activitate al căror specific permite efectuarea încasărilor băneşti în numerar fără aplicarea maşinilor de casă şi de control.
Detalii
23
08 2017
209

Об износе пломбы поставщика, устанавливаемой на каркасе ККМ с фискальной памятью

Пункт 8 Постановления о применении контрольно-кассовых машин при осуществлении наличных денежных расчетов, утвержденного ПП № 474 от 28 апреля 1998 г., устанавливает обязанность налогоплательщика – пользователя контрольно-кассовой машины с фискальной памятью (ККМ) применять только исправные ККМ.
Detalii