Catalogul tematic
Тематический каталог

Maşini de casă şi control


Articolul 5. Noţiuni generale
aparat pentru înregistrarea operaţiunilor de casă, inclusiv pentru păstrarea şi imprimarea informaţiei gestionare şi financiare la efectuarea decontărilor băneşti în numerar, a cărui construcţie înglobează un modul fiscal ce controlează memoria fiscală şi dispozitive de imprimare şi afişare, asigurînd protecţia algoritmilor de lucru şi a datelor împotriva modificărilor neautorizate

Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24.04.1997


http://www.lex.md/fisc/codfiscaltxtro.htm#A5

09
12 2021
6

Particularitățile contabilității tranzacțiilor efectuate de către AEÎ cu aplicarea echipamentelor de casă și de control

Asociația de economii și împrumut (AEÎ), conform prevederilor art. 7 al Legii asociațiilor de economii și împrumut nr. 139/2007 (în continuare – Legea nr. 139/2007), în funcție de categoria licenței pe care o deține, desfășoară activitate operațională de atragere a mijloacelor bănești sub formă de depuneri de economii de la membrii săi, credite, împrumuturi și alte mijloace, în scopul acordării împrumuturilor membrilor săi, precum și efectuarea investițiilor financiare în conformitate cu politica de investiții aprobată de către consiliul AEÎ.


Detalii

07
12 2021
93

Asociațiile de Economii și Împrumut: tranzacțiile efectuate cu aplicarea ECC

Ținând cont de faptul că Asociațiile de Economii și Împrumut (AEÎ) nu sunt incluse în Lista genurilor de activitate al căror specific permite efectuarea încasărilor bănești în numerar fără aplicarea echipamentelor de casă și de control, obligativitatea de instalare a ECC se extinde asupra tuturor unităților structurale ale AEÎ: oficiu central, filială sau reprezentanță, unde sunt amenajate locurile de lucru al casierului, operatorului-casier sau contabilului-casier pentru primirea și păstrarea temporară a mijloacelor bănești.
 
În articolul Particularitățile contabilității tranzacțiilor efectuate de către AEÎ cu aplicarea echipamentelor de casă și de control publicat în ediția din decembrie a revistei „monitorul fiscal FISC.md” autorii, Vasile Bucur și Valeriu Iașan, menționează că
Detalii
08
10 2021
149

Ordinul SFS nr.509 din 01.10.2021 privind actualizarea Bazei generalizate a practicii fiscale

08
10 2021
310

34.1.18 Urmează a fi programate prin completarea cu un nivel nou a cotei TVA de 6% echipamentele de casă și de control, utilizate în cadrul acordării serviciilor realizate în cadrul activităţilor atribuite la secţiunea I a Clasificatorului activităţilor din economia Moldovei (HORECA), pe perioada stării de urgenţă, declarată în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare?

În conformitate cu art.1 din Legea nr.76/2021 (Monitorul Oficial al R. Moldova nr.122-128 art.157 din 21.05.2021), în redacția Legii nr.123 din 23 septembrie 2021 (Monitorul Oficial al R. Moldova nr.230-237 din 1 octombrie 2021) pe perioada stării de urgenţă, declarată de către Parlament pe întreg teritoriul țării în conformitate cu prevederile Legii nr.212/2004 privind regimul stării de urgenţă, de asediu şi de război, şi/sau pe
Detalii
13
09 2021
1053

Condiții de renunțare la utilizarea terminalului POS

Este în drept agentul economic să renunțe la utilizarea terminalului POS instalat anterior în baza prevederilor Legii nr. 845/1992 în redacția anterioară, dacă după 1 ianuarie 2021, data punerii în aplicare a prevederilor Legii nr. 257/2020 prin care au fost modificate prevederile Legii cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi, entitatea nu mai întrunește condițiile stabilite?
 
Obligațiile privind instalarea terminalelor POS sunt stabilite în Legea  nr. 845/1992 cu privire la antreprenoriat și întreprinderi.


Detalii

05
08 2021
411

ККО: сертификация и обмен данными между АИС «ЭМП»

Решение Межведомственной комиссии по контрольно-кассовому оборудованию № 26-11/1-19/01-2021 от 10.06.2021 (Решение) было опубликовано в «Официальном мониторе» 25 июня 2021 г., которым были утверждены:

1. Положение об обмене данными между контрольно-кассовым оборудованием и Автоматизированной информационной системой «Электронный мониторинг продаж»;
2. Положение о сертификации контрольно-кассового оборудования;
3. Положение о функционировании Центра сертификации контрольно-кассового оборудования;
4. Номенклатура услуг и тарифов по сертификации контрольно-кассового оборудования.


Detalii

28
06 2021
445

Межведомственная комиссия по ККО утвердила новые положения

В ходе заседания, состоявшегося 10 июня 2021 г., Межведомственная комиссия по контрольно-кассовому оборудованию (Комиссия) утвердила четыре документа, которые в результате потребуют изменений и дополнений в Постановление Правительства № 141/2019 о применении контрольно-кассового оборудования при осуществлении расчетов. Их предстоит разработать в срок до 31 декабря 2021 г. Министерству финансов и Государственной налоговой службе.
 
Так, Решением № 26-11/1-19/01-2021, опубликованным 25 июня в МО, Комиссия утвердила:


Detalii

25
06 2021
960

ECC: certificarea și schimbul de date cu SIA MEV

Astăzi, 25 iunie, în MO al RM a fost publicată și a intrat în vigoare Decizia nr. 26-11/1-19/01-2021 a Comisiei  interdepartamentale pentru echipamente de casă și de control din 10 iunie 2021, prin care au fost  aprobate:
1. Regulamentul privind schimbul de date dintre echipamentele de casă și de control și Sistemul  informațional automatizat „Monitorizarea electronică a vânzărilor”;
2. Regulamentul privind certificarea echipamentelor de casă și de control;
3. Regulamentul privind funcționarea Centrului de certificare a echipamentelor de casă și de  control;
4. Nomenclatorul serviciilor și tarifelor pentru certificarea echipamentelor de casă și de control. 
13
05 2021
272

ECC: proiectele noilor reglementări

Șase proiecte ce se referă la reglementarea certificării, cerințelor tehnice și aplicarea echipamentelor de casă și control au fost elaborate de Ministerul Finanțelor, acestea fiind propuse repetat spre consultare publică.
 
Astfel, părțile interesate sunt invitate să se expună, până la data de 17 mai 2021, asupra următoarelor documente:
  • Proiectul regulamentului privind certificarea echipamentelor de casă și control
  • Proiectul regulamentului privind funcționarea Centrului de certificate a echipamentelor de casă și de control

  • Detalii