Catalogul tematic
Тематический каталог

Maşini de casă şi control


Articolul 5. Noţiuni generale
aparat pentru înregistrarea operaţiunilor de casă, inclusiv pentru păstrarea şi imprimarea informaţiei gestionare şi financiare la efectuarea decontărilor băneşti în numerar, a cărui construcţie înglobează un modul fiscal ce controlează memoria fiscală şi dispozitive de imprimare şi afişare, asigurînd protecţia algoritmilor de lucru şi a datelor împotriva modificărilor neautorizate

Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24.04.1997


http://www.lex.md/fisc/codfiscaltxtro.htm#A5

22
08 2017
137

Privind utilizarea MCC cu memorie fiscală de către cultele religioase

Potrivit art. 8 alin. (2) lit. c) din CF, contribuabilul este obligat să țină evidența contabilă conform modului stabilit de legislație, să efectueze încasările băneşti în numerar prin intermediul dispozitivelor şi sistemelor pentru înregistrarea operațiunilor cu numerar (maşina de casă şi de control cu memorie fiscală (MCC) sau terminalul de plată în numerar (terminal cash-in)), respectând reglementările aprobate de Guvern, inclusiv Lista genurilor de activitate al căror specific permite efectuarea încasărilor băneşti în numerar fără aplicarea maşinilor de casă şi de control.
Detalii
23
08 2017
4

Об износе пломбы поставщика, устанавливаемой на каркасе ККМ с фискальной памятью

Пункт 8 Постановления о применении контрольно-кассовых машин при осуществлении наличных денежных расчетов, утвержденного ПП № 474 от 28 апреля 1998 г., устанавливает обязанность налогоплательщика – пользователя контрольно-кассовой машины с фискальной памятью (ККМ) применять только исправные ККМ.
Detalii
23
08 2017
6

Об использовании кассового чека в качестве документа, подтверждающего оплату

Физическое лицо, в целях подтверждения скорректированного стоимостного базиса проданного капитального актива, приложило к другим подтверждающим документам кассовый чек, выданный при покупке строительных материалов. Вправе ли физическое лицо при определении прироста/потери капитала использовать в качестве подтверждающего документа кассовый чек?
Detalii
21
08 2017
1023

Posturile fiscale sporesc veniturile agenţilor economici

Serviciul Fiscal de Stat continuă monitorizarea și controlul zonelor de agrement pe întreg teritoriul țării. Acestea au demarat la începutul sezonului estival și vor continua până la finele acestuia. Scopul acțiunilor este conformarea, dar și asigurarea unei administrări fiscale eficiente a contribuabililor care prestează servicii în zonele de agrement, prevenirea și combaterea cazurilor de încălcare a prevederilor legislației în vigoare.

Ca urmare a unei evaluări a nivelului de conformare a agenţilor economici din mai multe ramuri ale economiei naţionale, Serviciul Fiscal de Stat a stabilit riscuri majore de admitere a încălcărilor fiscale de către contribuabilii care prestează servicii de agrement. În acest context, inspectorii fiscali au analizat indicatorii declarați de 73 de agenți economici din domeniul respectiv.
Detalii
15
08 2017
655

О дате поставки при выписке налоговой накладной на основании чеков ККМ

В соответствии с п. 8 Инструкции по заполнению налоговой накладной, имеет ли право поставщик выписать в конце месяца налоговую накладную покупателю–юридическому лицу на основании чеков ККМ, предъявленных покупателем, за приобретенные в течение месяца материалы? Если поставщик имеет право выписать обобщающую (по нескольким чекам – на разные даты) налоговую накладную, то какая дата поставки должна быть указана?
Detalii
12
08 2017
643

Referitor la reflectarea în anexa TVA LIVR la Declarația privind TVA a livrărilor efectuate fără eliberarea facturii fiscale

Se reflecta în anexa TVA LIVR la Declarația privind TVA volumele de livrări, efectuate cu respectarea prevederilor art. 117 alin. (3) din Codul fiscal, fără eliberarea facturii fiscale?

În conformitate cu prevederile art. 118 alin. (1) din CF, fiecare subiect impozabil este obligat să țină evidența întregului volum de mărfuri, servicii livrate și a valorilor materiale, serviciilor procurate.
Detalii
28
07 2017
1965

ККМ должны будут обмениваться данными с налоговыми органами в режиме онлайн

Это предусматривает проект технических требований к ККМ, которые Министерство финансов представило для публичных консультаций. В документе представлены технические требования для регистрации контрольно-кассовых машин и их включения в Единый реестр; определяются разновидности ККМ; функциональные возможности.
Detalii
27
07 2017
2389

MCC vor asigura transmiterea online a datelor la SFS

Proiectul ce conține noi cerințe tehnice față de mașinile de casă și control este propus spre examinare şi avizare de Serviciul Fiscal de Stat.

Documentul conține 5 capitole și 42 articole în care se reglementează domeniul de aplicare, noua terminologie, sferele de utilizare, operațiile de bază și regimurile de lucru ale MCC, cerințele tehnice generale față de MCC, banda de control electronică și altele.
Detalii
25
07 2017
493

Controale operative în semestrul I: sancţiuni de 13 mil. lei

Serviciul Fiscal de Stat va aplica amenzi în valoare de 140 mii lei comercianților de flori, în activitatea cărora au fost înregistrate abateri de la legislație. Cele 36 controale au avut loc în perioada 17-23 iulie curent, dintre care 10 s-au desfășurat în capitală, 11 în zona de Nord a țării, 8 în zona de Sud și 7 în zona Centru.
Detalii
18
07 2017
174

Comercianții de flori, verificați de Serviciul Fiscal de Stat în această săptămână (VIDEO)

Serviciul Fiscal de Stat desfășoară cu regularitate acțiuni de conformare, dar și de verificare a agenților economici, indiferent de genul de activitate pe care îl desfășoară. Scopul acestor acțiuni este de a majora nivelul de conformare a contribuabililor la prevederile legislației în vigoare.

Astfel, în primul semestru al anului curent inspectorii fiscali au efectuat 5322 controale operative. În rezultatul abaterilor constate au fost aplicate sancțiuni în valoare de peste 13 mil. lei. Printre ilegalități se enumeră: neutilizarea mașinii de casă și control, desfășurarea activității ilicite de întreprinzător și comercializarea mărfurilor în lipsa documentelor de proveniență a acestora.
Detalii