07
07 2017
1191

Despre înregistrarea terenurilor agricole arendate

Gospodaria ţărănească arendează terenuri agricole de la persoane fizice. Se vor califica aceste terenuri ca subdiviziune a întreprinderii conform art. 5 p.29 al C.F.? Vor fi aplicate sancţiuni pentru neinregistrarea lor conform art. 255 C. F.? Gospodaria ţărănească este o întreprindere individuala, bazată pe proprietate privată asupra terenurilor agricole şi asupra altor bunuri, pe munca personală a membrilor unei familii (membri ai gospodariei ţărăneşti), având ca scop obtinerea de produse agricole, prelucrarea lor primară, comercializarea cu preponderenţă a propriei producţii agricole (art. 2(1) al Legii Republicii Moldova privind gospodariile ţărăneşti (de fermier) Nr.1353-XIV din 03.11.2000). Potrivit prevederilor art.5 pct.29) din Codul fiscal, subdiviziunea este unitatea structurală a întreprinderii, instituţiei, organizaţiei (filială, reprezentanţă, sucursală, secţie, magazin, depozit etc.), situată în afara locului ei de reşedinţă de bază, care exercită unele din atribuţiile acesteia. În conformitate cu art. 161 alin. (8) din Codul fiscal, la adoptarea deciziei despre schimbarea sediului şi/sau despre constituirea subdiviziunii, contribuabilul, în termen de 60 de zile de la data dobândirii dreptului de proprietate (posesie, locaţiune), informează organul fiscal despre schimbarea sediului său şi/sau prezintă informaţiile iniţiale, iar ulterior informează despre modificările cu privire la sediul subdiviziunii sale. Reieşind din cele menţionate, neprezentarea, prezentarea cu întârziere sau prezentarea Serviciului Fiscal de Stat a unor informaţii neveridice despre sediul sau despre schimbarea sediului contribuabilului, al subdiviziunilor lui se sancţionează cu amenda de 4000 de lei( art. 255 al Codului fiscal ).

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.