15
10 2016
1724

Din ce an se rețin 4,5% pentru asigurarea medicală?

Conform art. 5 din Legea cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală nr.l593-XV din 26 decembrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, mărimea primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală se calculează de către Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale, conform prevederilor art.17 din Legea nr.1585-XIII din 27 februarie 1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală, şi se aprobă anual prin legea fondurilor obligatorii de asistenţă medicală. La data din 28 aprilie 2015 în MO nr.102-104/76 a fost publicată Legea fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pe anul 2015 nr.74 din 12 aprilie 2015. În conformitate cu art.4 alin.(1) din Legea dată, primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în formă de contribuţie procentuală la salariu şi la alte recompense, calculată pentru categoriile de plătitori prevăzute în anexa nr.1 la Legea nr.1593-XV din 26 decembrie 2002 cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, se stabileşte la 9% (cîte 4,5% pentru fiecare categorie de plătitori). Legea în cauză nu prevede data intrării în vigoare a prevederilor acesteia. Astfel, potrivit prevederilor Legii privind modul de publicare şi intrare în vigoare a actelor oficiale (nr.173 din 6 iulie 1994) legile, promulgate de Președintele Republicii Moldova intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial sau la data indicată în text. Prin urmare, prevederile Legii fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pe anul 2015 intră în vigoare la data publicării acesteia, adică la 28 aprilie 2015 .

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.