13
05 2016
3090

Entitatea intenționează să procure un aparat de cafea, pentru consumul cafelei în oficiu. Are dreptul entitatea la trecerea în cont a T.V.A. din valoarea aparatului? Se recunosc cheltuielile privind uzura aparatului de cafea în scopuri fiscale? Pot fi recunoscute ca cheltuieli, în scopuri fiscale, cheltuielile pentru cafea, ceai, zahăr, consumate în oficiul entității?

Trecerea în cont a acestor sume nu se permite, deoarece potrivit prevederilor art. 102 (1) din Codul fiscal, subiectului impunerii înregistrat în calitate de plătitor al T.V.A. i se permite trecerea în cont a sumei T.V.A. achitate sau care urmează a fi achitate furnizorilor plătitori ai T.V.A. pe valorile materiale, serviciile procurate pentru efectuarea livrărilor impozabile în procesul desfăşurării activităţii de întreprinzător Conform art. 24 alin. (1) din Codul fiscal, se permite deducerea cheltuielilor ordinare şi necesare, achitate sau suportate de contribuabil pe parcursul anului fiscal, exclusiv în cadrul activitaţii de întreprinzător. Totodată, conform pct. 39 din Regulamentul cu privire la determinarea obligaţiilor fiscale aferente impozitului pe venit, aprobat prin Hotarîrea Guvernului nr. 77 din 30 ianuarie 2008, cheltuielile ordinare şi necesare reprezintă cheltuieli caracteristice pentru gestionarea anumitor activităţi de întreprinzător, fără de care este imposibil de a face business, care sunt definite atît cu indici calitativi, cît şi cu indici cantitativi. Astfel, numai în cazul în care, contribuabilul – agent economic dispune de certitudini întemeiate vis-a-vis de necesitatea suportării, exclusiv în cadrul activităţii de întreprinzător, a cheltuielilor, acestea vor fi calificate ca cheltuieli ordinare şi necesare, care ulterior vor fi admise la deduceri în scopuri fiscale la determinarea obligațiilor privind impozitul pe venit.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.