11
06 2016
1226

În cazul schimbării adresei fizice a unității comerciale la doar 300 m distanță, care sînt actele ce necesită schimbări și cum corect trebuie să decurgă procedura în sine, dacă vorbim despre SRL nealimentar?

În conformitate cu art.14 al Legii cu privire la comerţul interior Nr. 231 din 23 septembrie 2010, desfăşurarea activităţii de comerţ se autorizează de către autoritatea administraţiei publice locale de nivelul întîi sau a municipiului Chişinău, în a cărei rază teritorială urmează să-şi desfăşoare activitatea comerciantul respectiv. Autorizaţia de funcţionare se eliberează comerciantului pentru fiecare unitate comercială separat, în baza unei cereri depuse la autoritatea administraţiei publice locale şi în cazul reamplasării unităţii comerciale sau al extinderii activităţii de comerţ. La cerere se anexează următoarele acte:
  1. documentul ce confirmă înregistrarea de stat a comerciantului, conform prevederilor legislaţiei în vigoare;
  2. documentele ce atestă îndeplinirea cerinţelor art. 13 alin. (2);
  3. documentul ce confirmă dreptul de proprietate sau de locaţiune asupra unităţii comerciale;
  4. schema de amplasare a unităţii comerciale (pentru gherete, tarabe şi alte unităţi mobile);
  5. acordul administratorilor zonei de vînzare, obţinut conform prevederilor legale în vigoare, pentru desfăşurarea comerţului în aeroporturi, gări, staţii şi alte zone publice;
  6. contractul de locaţiune sau titlul de autentificare a deţinătorului de teren;
  7. orarul de funcţionare a unităţii comerciale;
  8. declaraţia pe propria răspundere privind respectarea cerinţelor de autorizare;
  9. în cazul autorizării funcţionării unităţilor de alimentaţie publică, se solicită suplimentar autorizaţia sanitară, iar în cazul organizării tîrgurilor de animale şi a pieţelor agricole ce dispun de hale pentru comercializarea produselor de origine animalieră în stare proaspătă – autorizaţia sanitar-veterinară.
Conform prevederilor art.161 alin. (8) din CF, la adoptarea deciziei despre schimbarea sediului şi/sau despre constituirea subdiviziunii, contribuabilul, în termen de 60 de zile de la data dobîndirii dreptului de proprietate (posesie, locaţiune), informează organul fiscal despre schimbarea sediului său şi/sau prezintă informaţiile iniţiale, iar ulterior informează despre modificările cu privire la sediul subdiviziunii sale, precum şi despre sistarea temporară a activităţii subdiviziunii. Totodata trebuie de menţionat, ca odată cu modificarea adresei de amplasare a unităţii structurale, agentul economic urmează să modifice adresa de inregistrare a maşinei de casă şi control corespunzător adresei unităţii structurale.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.