13
10 2016
17375

Întreprinderea X procură anvelope. Cum va trebui să contabilizeze întreprinderea X intrarea anvelopelor și cum va calcula și contabiliza uzura anvelopelor?

Explicații la astfel de întrebare putem găsi în Ordinul MF nr.87 din 23 decembrie 2004, care prevede următoarele. 1. Valoarea anvelopelor procurate separat de mijloacele de transport se va repartiza la consumuri şi/sau cheltuieli în conformitate cu kilometrajul parcurs efectiv. Conform prevederilor pct. 6 din SNC „Stocuri”, politicii contabile a întreprinderii X şi Planului de conturi contabile procurarea anvelopelor separat de mijloacele de transport poate fi înregistrată la contul 2116 „Anvelope şi acumulatoare procurate separat de mijloacele de transport”, iar la darea lor în exploatare recomandăm de trecut acestea în debit contul 2622 şi de calculat uzura în funcție de kilometrajul parcurs de autovehiculul, înregistrând credit contul 2623 şi cheltuieli (debit cont din clasa 7) sau consumuri (debit cont din clasa 8,) în funcţie de parcursul efectiv al anvelopelor. Se recomandă de ţinut fişa de evidenţă pe fiecare anvelopă aparte. Normele de parcurs şi exploatare a anvelopelor pentru mijloacele de transport auto sunt aprobate prin Ordinul Ministerului administrației publice locale (actual se regăsește pe pagina web a Ministerului Transporturilor și infrastructurii drumurilor - www.mtid.gov.md) nr. 124 din 29 iulie 2005. 2. Valoarea anvelopelor procurate împreună cu mijloacele de transport se va include în valoarea de intrare a acestora şi se va repartiza la consumuri şi/sau cheltuieli prin calcularea uzurii mijloacelor de transport. 3. Pe parcursul utilizării mijlocului de transport se va ţine evidenţa kilometrajului anvelopelor, fără indicarea valorii lor, iar odată cu schimbul pieselor respective acestea se vor înregistra ca obiecte separate de evidenţă cu indicarea valorii de intrare. 4. Modul de contabilizare expus în punctele 1-3 ale Ordinului numit se răsfrânge asupra anvelopelor utilizate la exploatarea tuturor mijloacelor de transport utilizate în activitatea de întreprinzător indiferent de faptul dacă aceste mijloace sunt sau nu incluse în bilanţul întreprinderii. Detalii la tema se pot citi și în cartea ,,Particularităţile contabilităţii în transportul auto", autor V.Bucur.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.