31
05 2013
5331

Întreprinderea acordă serviciile de pază, atît fizică, cît şi tehnică, persoanelor fizice. Plata pentru serviciile menționate se face la contul bancar al întreprinderii. Apare obligația de eliberare a facturii fiscale pentru serviciile de pază, sau aceasta se va acorda doar la solicitarea cumpărătorului?

În conformitate cu art. 117 alin. (1) din Codul fiscal, subiectul impozabil, care efectuează o livrare impozabilă pe teritoriul ţării, este obligat să prezinte cumpărătorului factura fiscală pe livrarea în cauză. Potrivit alineatului (3) al articolului menţionat, pentru vînzarea cu amănuntul și prestările de servicii în locurile special amenajate, cu plata în numerar și/sau cu card bancar, eliberarea facturii fiscale nu este obligatorie (cu excepţia cazurilor cînd este solicitată de cumpărător), dacă sînt respectate următoarele condiţii:
  1. subiectul impozabil ţine evidenţa sumei primite și achitate în numerar și/sau cu card bancar la fiecare punct comercial și de prestări servicii cu utilizarea mașinilor de casă și de control. Înscrierea se efectuează în momentul primirii sau achitării sumei în numerar și/sau cu card bancar. La sfîrșitul fiecărei zile de lucru în registrul mașinii de casă și control se înscriu datele raportului de închidere zilnică a mașinii de casă și control;
  2. la sfîrșitul fiecărei zile de lucru, în documentaţia de evidenţă este înscrisă suma totală a T.V.A. pe livrările efectuate, iar în documentul de evidenţă a valorilor materiale procurate se introduc datele din facturile fiscale care au fost achitate în numerar și/sau cu card bancar.
Concomitent menţionăm că, potrivit art. 117 alin. (5) din Codul fiscal, la livrarea energiei electrice, energiei termice, apei, gazului și serviciilor către populaţie cu plată în numerar, inclusiv prin intermediul serviciilor instituţiilor financiare, ale întreprinderii de Stat „Poșta Moldovei”, ale altor persoane autorizate, eliberarea facturilor fiscale de către furnizorii mărfurilor, serviciilor nu se efectuează. Prin urmare, dat fiind faptul că, în contextul situaţiei examinate livrarea constă în prestarea serviciilor și plata pentru acestea se asigură prin intermediul instituţiilor financiare, nu există obligaţie de eliberare a facturii fiscale.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.