20
07 2018
5113

Obligaţiile angajatorului la acordarea unui împrumut angajatului

Ce impozite se reţin şi se calculează la acordarea de către angajator a unui împrumut angajatului?

Prin contractul de împrumut o parte (împrumutător) se obligă să dea în proprietate celeilalte părţi (împrumutatul) bani sau alte bunuri fungibile, iar aceasta se obligă să restituie banii în aceeaşi sumă sau bunuri de acelaşi gen, calitate şi cantitate, la expirarea termenului pentru care i-au fost date, după cum prevede art. 867 din Codul civil. În cazul când angajatorul acordă salariatului un împrumut, suma dobânzii pentru acest îmrumut se consideră facilitate acordată de angajator.
Acest articol este destinat doar pentru utilizatorii abonați

Pentru a vă abona, selectaţi abonamentul:

Electronic

1299 lei

 

13 comentarii

avatar
Buna ziua!
Avem o intrebare de precizare la autoarea articolului «Obligaţiile angajatorului la acordarea unui împrumut angajatului», dna Victoria Rotari, in partea ce tine de aplicarea contributiilor de asigurari sociale obligatorii si a primelor AOAM.
AStfel, Va rugam sa precizati normele juridice pe care se bazeaza pozitia oficiala a autoritatii fiscale ca facilitatea acordata de patron de la art.19 lit.d) Cod Fiscal (suma dobinzii pentru imprumuturile acordate salariatului)se impune cu contributii sociale si prime AOAM? In articol nu se invoca argumente juridice.
Multumim anticipat.
Diana Danilevici
BDO AUDIT & CONSULTING SRL
avatar
Bună ziua, întrebarea Dvs a fost transmisă autorului. Vă remitem răspunsul imediat ce-l primit! O zi frumoasă
avatar
Conform prevederilor Legii nr. 1593 din 26.12.2002 cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, si anume Anexei nr.1 ”Categoriile de plătitori ai primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în formă de contribuţie procentuală la salariu şi la alte recompense”, plătitori sunt:

1. Angajatorii.

2. Angajaţii, inclusiv:

a) persoanele care deţin funcţii elective ori care activează în organizaţii sindicale sau patronale, în autorităţi executive, legislative sau de drept;

b) persoanele angajate în proiecte, instituţii şi organizaţii internaţionale care îşi desfăşoară activitatea în Republica Moldova, indiferent de sursa finanţării activităţii lor, dacă acordurile internaţionale nu stipulează altfel;

c) persoanele care îşi desfăşoară activitatea în asociaţii şi organizaţii obşteşti, înregistrate conform legislaţiei în vigoare;

d) cetăţenii Republicii Moldova angajaţi în ambasade, consulate şi în alte misiuni permanente, situate pe teritoriul Republicii Moldova;

e) persoanele angajate de către întreprinzătorii individuali şi de către alţi angajatori persoane fizice;

f) persoanele angajate de către mediatori, notari, avocați, executori judecătorești, experți judiciari care activează în cadrul unui birou de expertiză judiciară, interpreți și traducători, administratori autorizați.

3. Unităţile, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, persoanele fizice, mediatorii, notarii, avocații, executorii judecătorești, experții judiciari care activează în cadrul unui birou de expertiză judiciară, interpreții și traducătorii, administratorii autorizați care plătesc persoanelor fizice ori în folosul lor alte recompense.

4. Persoanele fizice care primesc alte recompense, inclusiv audienții cursurilor de formare inițială a judecătorilor și a procurorilor.

Categoria “Angajati” este stipulata expres. Din aceasta categorie nu sint exceptii.
avatar
Buna ziua!

Multumim pentru raspunsul promt. Totusi, nu este clara norma juridica pe care va intemeiati raspunsul si as dori sa faceti o concretizare. Noi nu punem la indoiala calitatea angajatului ca si subiect al impunerii, discutam despe obiectul impunerii — facilitatea acordata de patron, de aceea va rugam sa veniti cu argumente precise. Dupa ce am identificat subiectul impunerii, trebuie sa identificam obiectul impunerii — in cazul dat daca facilitatea acordata de patron este obiect al impunerii cu prime AOAM si contributii sociale. Din perspectiva primelor AOAM, obiect al impunerii sint «alte recompense». Deci, mai intii stabilim daca aceste facilitati sint «orice alte sume...platite… in folosul angajatului...», dupa care apreciem daca acele sume platite sint scutite de impozitare conform art.20, 89, 90, 90/1 CF. In cazul facilitatii acordate de patron sub forma de dobinda la imprumul acordat salariatului conforma art.19 lit.d) CF, nu este vorba de «sume platite», deci aceasta facilitate nu este obiect al impunerii. la fel si in cazul contributiilor sociale, in cazul carora, la fel, obiectul al impunerii este «orice suma… platita».
Intelegem ca autoritatea fiscala are alta opinie, dar aceatsa trebuie sa fie argumentata juridic.
Multumim anticipat pentru raspuns.
Cu respect,
Diana Danilevici
avatar
Bună ziua, conform prevederilor art. 19 lit. d) din CF, facilitățile impozabile acordate de angajator includ suma dobânzii, determinată ca rezultat al diferenţei pozitive dintre rata de bază (rotunjită până la următorul procent întreg), stabilită de Banca Naţională a Moldovei în luna noiembrie a anului precedent anului fiscal de gestiune (rata dobânzii aplicată la operaţiunile de politică monetară pe termen scurt – pentru împrumuturile acordate pe un termen de pînă la 5 ani; rata dobânzii la creditele pe termen lung – pentru împrumuturile acordate pe un termen mai mare de 5 ani) şi rata dobânzii calculată pentru împrumuturile acordate de către angajator salariatului, în funcţie de termenul lor de acordare. Este important, că facilitatea sub formă de dobândă se calculează și în cazul când împrumutul este acordat fără dobîndă.
avatar
Buna ziua!

Ne cerem scuze pentru insistenta noastra, dar subiectul impunerii cu prime AOAM si contributii sociale a facilitatii acordate de patron de la art.19 lit.d) CF este unul important si argumentele invocate, inclusiv in lumina ultimor completari efectuate de autor la articolul publicat, sint juridic nefondate. Baza juridica fiscala, in articolul discutat este invocata ca si sursa de drept, ceea ce nu este e fapt, mai ales ca ea insasi la punctul 36.1.1.2 nu contine niciun argument juridic in baza carui principiu unele sau alte facilitati acordate de patron sint considerate obiect al impunerii cu prime AOAM si contributii sociale, ceea ce contravine principiului transparentei impunerii.
Autorul invoca ca suma dobinzii determinata reiesind din diferenta pozitiva dintre rata de baza a BNM si rata dobinzii calculata la imprumutul acordat de angajator salariatului este un drept al salariatului, de aceea reprezinta, in sensul Legii cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală «alte drepturi», ceea ce serveste drept temei de impunere cu prime AOAM. Diferenta pozitiva a dobinzii stabilita de art.19 lit.d) CF nu este drept subiectiv, pentru ca un drept subiectiv presupune posibilitatea subiectului activ de a avea o anumită conduită, în limitele prevăzute de lege si de a pretinde, în limitele stabilite de lege, subiectului pasiv să aibă o conduită corespunzătoare (să dea, să facă ori să nu facă ceva), inclusiv de a recurge la concursul forţei de constrângere a statului, dacă dreptul este nesocotit sau încălcat. Despre ce drept al salariatuluo poate fi vorba in cazul diferentei pozitive de suma a dobinzii stabilite de angajator in comparatie cu rata stabilita BNM?!
In ce priveste contributiile sociale, reiteram ca principiul de impunere, utilizat de autoritatile fiscale, conform caruia se impoziteaza cu contributii sociale tot ce ceea ce nu este scutit conform Anexei nr.5 la Legea bugetului AS, este eronat. Nici in aplicarea legislatiei fiscale autoritatile fiscale nu aplica asa argument. Doar nu se impoziteaza totul ce nu este scutit prin art.20 CF! Se impoziteaza ceea ce constituie OBIECT AL IMPUNERII, daca prin norme speciale nu este scutit. Acesta este principiul general de aplicare a normelor de drept — mai intii constatam daca un venit/drept este obiect al impunerii, dupa care stabilim daca acesta este sau nu scutit de impozitare, pentru ca nu poti sa scutesti de impunere ceva ce nu nici nu este obiect al impunerii. Prin urmare, daca diferenta pozitiva de suma a dobinzii nu este «alta recompensa» (suma platita salariatului/drept al salariatului...), aceasta nu este obiect al impunerii, prin urmare ea nici nu are de ce sa fie scutita prin anexele la Legea bugetului AS.
Pentru a evita aceasta corespondenta fara efect, Va rugam sa stabilim o sedinta comuna intre mediul privat interesat de subiectul dat si reprezentantii autoritatii fiscale, de asigurari sociale si medicale, ca sa lamurim acest aspect.
Multumim pentru intelegere!

Cu respect,
Diana Danilevici
Legal & Tax Manager
BDO AUDIT & CONSULTING SRL
022 90 23 00
avatar
Aspectele date au fost înaintate Serviciului Fiscal de Stat pentru expunerea poziției oficiale
avatar
Totodata apar un sir de intrebari
avatar
Ce formule contabile se va reflecta in contabilitate??? si cum va fi declarata in VEN12?
avatar
Dna Lidia, bună ziua! Vă recomandăm să citiți seria de articole despre VEN 12, publicate de publicație anterior, elaborate de autorul Marina Brihuneț

Aici aveți prima parte

Materialele au fost publicate în perioada 13-20 februarie în rubrica Contabilitate practică. Mulțumim
avatar
Multumesc!!!dar ca formule contabile cum se indica facilitate de la imprumut fara dobinda?
avatar
Dna Lidia, vă recomandăm să consultați și SNC
Comentariu a fost șters
Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.