13
07 2011
1800

Se păstrează oare dreptul la trecerea în cont a T.V.A. aferentă bunurilor materiale destinate efectuării livrărilor impozabile, însă care au fost distruse în urma unui incident (sau au fost sustrase)?

În conformitate cu prevederile art. 102 alin. (1) din Codul fiscal, subiecţilor impozabili, înregistraţi conform art. 112 şi 1121, li se permite trecerea în cont a sumei T.V.A., achitate sau care urmează a fi achitată furnizorilor plătitori ai T.V.A. pe valorile materiale, serviciile procurate pentru efectuarea livrărilor impozabile în procesul desfăşurării activităţii de întreprinzător. Prin urmare, în cazul în care activele materiale au fost distruse în urma unui incident (sau au fost sustrase), suma, achitată sau care urmează a fi achitată pe valorile materiale distruse, nu se trece în cont, deoarece acestea nu se conformă cerinţei stabilite în art. 102 alin. (1) din Codul fiscal, în partea ce ţine de utilizarea lor pentru efectuarea livrărilor impozabile. Respectiv, în temeiul alin. (4) al articolului menţionat, T.V.A. aferentă valorilor materiale, care au fost distruse în urma incidentului (sau au fost sustrase) şi nu au fost antrenate în activitatea de întreprinzător, se va raporta la cheltuielile perioadei.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.