15
07 2016
1146

Spuneți, vă rog, cînd trebuie de făcut transfer la impozitul pe imobil pentru a avea reducere de 15% si care este cota impozitului pentru anul 2016?

Potrivit prevederilor art. 282 pct. 2 din CF, la achitarea obligaţiei fiscale integrale aferente impozitului pe bunurile imobiliare şi/sau impozitului funciar, pînă la data de 30 iunie a anului respectiv, contribuabilii beneficiază de dreptul la o reducere în mărime de 15% a sumei impozitului calculat pentru anul curent. Cotele impozitului pe bunurile imobiliare ale persoanelor fizice-cetățeni, evaluate de către organele cadastrale teritoriale, conform valorii estimate, sunt prevăzute în art. 280 din CF. Potrivit lit. a) din acest articol, cotele maxime și minime ale impozitului pe bunurile imobiliare a persoanelor fizice-cetățeni cu destinație locativă (apartamente și case de locuit individuale, terenuri aferente acestor bunuri) din munucipii și orașe, inclusiv din localitățile aflate în componența acestora, cu excepția satelor (comunelor) ce nu se află în componența municipiilor Chișinău și Bălți sunt următoarele:
  • cota maximă – 0,3% din baza impozabilă a bunurilor imobiliare;
  • cota minimă – 0,05% din baza impozabilă a bunurilor imobiliare.
Cota concretă se stabileşte anual de către autoritatea reprezentativă a administraţiei publice locale. Primarul general al mun.Chisinau prin Dispoziția nr. l12g-d din 29.12.2015 a dispus păstrarea in anul 2016 a cotei impozitului pe bunurile imobiliare stabilite pentru 2015 de 0,10%.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.