31
05 2013
2062

Unei întreprinderi din Republica Moldova îi sunt acordate servicii de restaurare a unui imobil. Serviciile sunt acordate de o persoană fizică nerezidentă, în baza contractului încheiat. Constituie oare serviciile în cauză import de servicii, cum se va aprecia T.V.A.? Cum urmează a fi reflectată valoarea acestora în Declarația privind T.V.A.?

Potrivit prevederilor art. 93 pct. 9) din Codul fiscal, prin noţiunea de import de servicii se subînţelege prestarea de servicii de către persoanele juridice și fizice nerezidente ale Republicii Moldova persoanelor juridice și fizice rezidente sau nerezidente ale Republicii Moldova, pentru care locul prestării se consideră a fi Republica Moldova. În conformitate cu prevederile art. 93 pct. 15) din Codul fiscal, locul livrării serviciilor se determină în baza regulilor stabilite în art. 111 din Codul menţionat. Prin urmare, regimul fiscal privind aplicarea T.V.A. se determină în funcţie de aprecierea serviciului prestat, precum și de locul prestării acestuia, stabilit în conformitate cu art. 111 din Codul fiscal. Astfel, potrivit prevederilor art. 111 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, locul livrării serviciilor care sînt legate de bunurile imobile se consideră a fi locul aflării acestor bunuri imobile, adică Republica Moldova. Prin urmare, potrivit situaţiei expuse, în cazul în care un nerezident inclusiv persoană fizică acordă servicii de restaurare a imobilului unui rezident al Republicii Moldova, atunci, în conformitate cu prevederile art. 93 pct. 9) și art. 111 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, reprezintă import de servicii care, potrivit art. 96 lit. a), se impozitează cu T.V.A. pe principii generale la cota de 20%. Cît privește Declaraţiei privind T.V.A., modalitatea de completare a acesteia este stabilită în anexa nr. 2 din Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat „Despre aprobarea formularului Declaraţiei privind T.V.A. și a Modului de completare a Declaraţiei privind T.V.A.”, nr. 1164 din 25.12.2012 (plasat pe pagina web a serviciului Fiscal de Stat www.fisc.md). Astfel, valoarea serviciilor importate se reflectă în boxa 7 „Import de servicii” și 14 „Importul și procurările de mărfuri, servicii”a Declaraţiei privind T.V.A., iar T.V.A. aferentă serviciilor importate, valoarea cărora este reflectată în boxa 7 și, respectiv, 14,se reflectă în boxa 8 și 15 a acesteia. Suma T.V.A. aferentă bugetului (echivalentă cu suma T.V.A. reflectată în boxa 8), calculată de la valoarea serviciilor, reflectată în boxa 7, se indică în boxa 20 a Declaraţiei.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.