1. Organizator

Organizatorul campaniei de abonare 2024 este Publicația Periodică „Monitorul Fiscal FISC.MD”, cu sediul pe adresa: mun. Chișinău. str.Constantin Tănase 6, etaj 3, bir. 306.

  


2. Locul desfășurării campaniei de abonare

Campania de abonare se desfăşoară pe teritoriul Republicii Moldova.

 


3. Publicul țintă

Campania de abonare este destinată abonaţilor actuali şi potenţiali ai PP„Monitorul Fiscal FISC.MD”, persoane juridice și fizice.

 

4. Perioada de desfășurare a campaniei de abonare

Campania de abonare pentru anul 2024 se va desfăşura în perioada 18.09.2023 — 31.12.2024.

 

5. Condiții generale

Organizatorul campaniei de abonare îşi rezervă dreptul de a modifica şi/sau completa condiţiile de abonare, alcătuind acte adiţionale, cu condiţia intrării în vigoare a modificărilor şi/sau completărilor după publicarea lor pe pagina web www.monitorul.fisc.md      6. Conținutul abonamentelor

Abonarea la PP„Monitorul Fiscal FISC.MD” pentru anul 2024 poate fi efectuată procurînd unul din următoarele tipuri de abonamente:

 

Abonamentul „PREMIUM”– 2499 lei, conține:

 • Codul fiscal pentru anul 2024 ro/ru;
 • 6 ediții tipărite ale revistei „monitorul fiscal FISC.md” pentru anul 2024;
 • Posibilitatea de a adresa întrebări prin intermediul rubricii „Adresează-ne o întrebare” și obținerea răspunsurilor din partea experților;
 • Acces pentru perioada 01.01.2024 - 31.12.2024 la materialele practice, cu acces închis, publicate în ediția electronică monitorul.fisc.md;
 • Acces la arhiva publicației în format electronic, publicată pe monitorul.fisc.md
 • Acces la ediția „Catalogul mijloacelor fixe pentru sectorul corporativ”;
 • Acces la ediția „Catalogul mijloacelor fixe și activelor nemateriale pentru autorități/instituții bugetare”;
 • Acces la ediția „Acte normative de reglementare a contabilității în sectorul corporativ (SNC)”;

 

 

Abonamentul „CLASSIC” – 1599 lei, conține:

 • Codul fiscal pentru anul 2024, ro/ru;
 • 6 ediții tipărite ale revistei „monitorul fiscal FISC.md” pentru anul 2024;
 • ???? acces pe monitorul.fisc.md pentru perioada 01.01.2024-31.03.2024, în cazul achitării abonamentului pînă la 29.12.2023, inclusiv;
 • ???? acces pe monitorul.fisc.md pentru 3 luni din ziua recepționării plății, în cazul achitării abonamentului după 01.01.2024.  

 

 

Abonamentul „ELECTRONIC”– 1499 lei, (preț valabil pînă la 29.12.2023, inclusiv) conține:

 • Acces la ediția electronică www.monitorul.fisc.md pentru o perioadă de 12 luni din momentul recepționării plății;
 • Acces la revistele „monitorul fiscal FISC.md” (toate numerele editate pe perioada abonării), inclusiv arhiva publicației (2011-2023);
 • Codul fiscal pentru anul 2024, ro/ru, în format electronic + arhiva ediției din anii anteriori;
 • Acces la ediția „Catalogul mijloacelor fixe pentru sectorul corporativ”;
 • Acces la ediția „Catalogul mijloacelor fixe pentru sectorul bugetar”;
 • Acces la ediția „Acte normative de reglementare a contabilității în sectorul corporativ (SNC)”;
 • Posibilitatea de a adresa întrebări prin intermediul rubricii „Adresează-ne o întrebare” și obținerea răspunsurilor din partea experților; 

 

 

Abonamentul „ELECTRONIC”– 749 lei, (preț valabil pînă la 29.12.2023, inclusiv) conține:

 • Acces la ediția electronică www.monitorul.fisc.md pentru o perioadă de 6 luni din momentul recepționării plății;
 • Acces la revistele „monitorul fiscal FISC.md” (toate numerele editate pe perioada abonării), inclusiv arhiva publicației (2011-2023);
 • Codul fiscal pentru anul 2024, ro/ru, în format electronic + arhiva ediției din anii anteriori;
 • Acces la ediția „Catalogul mijloacelor fixe pentru sectorul corporativ”;
 • Acces la ediția „Catalogul mijloacelor fixe pentru sectorul bugetar”;
 • Acces la ediția „Acte normative de reglementare a contabilității în sectorul corporativ (SNC)”;
 • Posibilitatea de a adresa întrebări prin intermediul rubricii „Adresează-ne o întrebare” și obținerea răspunsurilor din partea experților; 

 

 

7. Modalitatea de înaintare a comenzii

Participanţii la campania de abonare 2024 pot obține un formular de comandă pentru abonamentul necesar și în baza căruia pot efectua plata, prin următoarele modalități:

 • Accesați de pe pagina web www.monitorul.fisc.md, rubrica „Servicii disponibile”, secțiunea  „Abonare la publicația periodică”. Selectați tipul de abonament necesar, tastați opțiunea „Comandă acum”      „Comandă serviciul online” și completați secțiunile formularului de comandă. Achitați prețul integral al abonamentului selectat, în baza formularului completat.
 • Accesați de pe pagina web www.monitorul.fisc.md, rubrica „Servicii disponibile”, secțiunea  „Abonare la publicația periodică”. Selectați tipul de abonament necesar tastați opțiunea „Comandă acum”          „Comandă serviciul prin telefon” și completați cîmpurile solicitate de sistem. În scurt timp veți fi contactat de un operator al publicației în vederea concretizării detaliilor suplimentare pentru înaintarea comenzii la abonamentul necesar.
 • Contactați Centrul de Asistență și Contact la numărul de telefon (022) 822-024, (022) 822-028 și solicitati un cont de plată de la operator.

 

După recepționarea plății informaţia privind datele de acces pe portal va fi confirmată la adresa electronică în baza căreia are loc autentificarea pe pagină sau/și telefonic de către operator, împreună cu alte detalii aferente: adresa de livrare a revistelor, modalitatea de semnare a facturii, etc.

 

 

8. Recepţionarea revistelor

Revistele vor fi livrate beneficiarilor prin curierat (Î.S. „Poșta Moldovei”) la adresa indicată în formularul de abonare sau telefonic operatorului, în decurs de 5-15 de zile lucrătoare din momentul recepționării plății.

În cazul deținerii abonamentului „Premium” sau „Classic”, ediția Codul fiscal 2024 urmează a fi recepționată de beneficiar în luna ianuarie 2024, iar revistele de autor - în lunile pare ale anului: februarie, aprilie, iunie, august, octombrie și decembrie, conform perioadei de editare a acestora.

În cazul procurării unitare, revistele urmează a fi distribuite prin curierat (Î.S. „Poșta Moldovei”) la adresa indicată și comunicată suplimentar operatorului publicației, în decursul a 5-15 zile lucrătoare din momentul recepționării plății. 

 

 

9. Protejarea datelor cu caracter personal

Datele personale colectate în cadrul acestei campanii de abonare nu vor fi dezvăluite către terţi cu excepţia cazurilor în care Organizatorul trebuie să respecte obligaţiile impuse de legislaţia în vigoare.

Politica de confidențialitate a datelor este publicată pe pagina web www.monitorul.fisc.md, în footerul paginii (banda neagră situată la finele site-ului), cu indicarea etapelor de solicitare, acceptare și prelucrare.

 

 

10. Disponibilitatea

Regulile campaniei de abonare 2024 sunt prezentate publicului în conformitate cu legislaţia în vigoare a Republicii Moldova, prin intermediul publicării acestora pe pagina web monitorul.fisc.md, la etapa de completare și înaintare a formularului de comandă pentru abonamentele publicației. Accesul la consultarea regulilor este posibil pentru toți utilizatorii paginii web, indiferent dacă dețin/nu dețin un cont de utilizator pe pagina web, sunt/nu sunt autentificați în contul de utilizator de pe site.  

 

11. Canale suplimentare de abonare

     Lista agențiilor de presă și curierat cu care sunt încheiate acorduri de colaborare pentru campania de abonare 2024:

 • Î.S. „Poşta Moldovei”
 • S.R.L. „Max Expres”
 • S.R.L. „Ediţii Periodice”
icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon