Документы и комментарии

Designul mărcii „Timbru de acciz/Timbru de consum”, modificat

În Monitorul Oficial de astăzi, 17 februarie (Nr. 45-48), Ministerul Finanțelor a publicat Ordinul nr. 15 din 10 februarie 2023 privind modificarea Ordinului Ministerului Finanțelor nr. 91 din 07.06.2019 cu privire la aprobarea design-ului mărcii „Timbru de acciz/Timbru de consum”.

 

În continuare oferim posibilitatea de a consulta documentul integral. 

 

Întru executarea prevederilor Titlului IV „Accizele” din Codul fiscal nr.1163/1997 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediție specială din 08.02.2007), cu modificările ulterioare, și ale Hotărârii Guvernului nr.1427/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de procurare şi aplicare a timbrelor de acciz/timbrelor de consum pe produsele din tutun, cartușele și rezervele pentru țigaretele electronice, inclusiv țigaretele electronice de unică folosință, preparatele destinate utilizării în cartușele și rezervele pentru țigaretele electronice de la poziția tarifară 2404, produsele din tutun și înlocuitorii din tutun (amestecuri fără tutun pe baza frunzei de ceai) de la pozițiile tarifare 240399900 și 2404 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.203-206, art.1482, 2007), cu modificările ulterioare,

 

ORDON:

 

1. Ordinul Ministerului Finanțelor nr.91/2019 cu privire la aprobarea design-ului mărcii „Timbru de acciz/Timbru de consum” se modifică după cum urmează: 

1) În clauza de adoptare, cuvintele „pe articolele din tutun” se substituie cu textul „ /timbrelor de consum pe produsele din tutun, cartușele și rezervele pentru țigaretele electronice, inclusiv țigaretele electronice de unică folosință, preparatele destinate utilizării în cartușele și rezervele pentru țigaretele electronice de la poziția tarifară 2404, produsele din tutun și înlocuitorii din tutun (amestecuri fără tutun pe baza frunzei de ceai) de la pozițiile tarifare 240399900 și 2404”;

2) În ordin, la pct.2, cuvintele „articolele din tutun” se substituie cu cuvintele „produsele din tutun și produsele conexe”;

3) În anexa nr.1: a) la pct.8 lit.d) și lit.e), textul „+022-82-22-28” se substituie cu textul „0-8000-15-25”; b) la pct.11, design-ul se modifică şi se expune în redacție nouă, după cum urmează:

4) în anexa nr.2:

a) în denumire, pct.1, pct.3, pct.7, pct.8 și pct.10, cuvintele „articole din tutun” la orice formă gramaticală se substituie cu cuvintele „produsele din tutun și produsele conexe” la forma gramaticală corespunzătoare;

b) la pct.6 lit.c) și pct.9 lit.c), cuvintele „articole de tutun” se substituie cu cuvintele „produse din tutun și produse conexe”;

c) la pct.11, cuvintele „articolele din tutun” se substituie cu cuvintele „produsele din tutun și produsele conexe”, iar design-ul se modifică şi se expune în redacție nouă, după cum urmează:

d) la pct.12, cuvintele „articolele din tutun” se substituie cu cuvintele „produsele din tutun și produsele conexe”, iar design-ul se modifică şi se expune în redacție nouă, după cum urmează:

e) la pct. 13, cuvintele „articolele din tutun” se substituie cu cuvintele „produsele din tutun și produsele conexe”, iar design-ul se modifică şi se expune în redacție nouă, după cum urmează:

 

2. Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

 

Nr. 15. Chișinău, 10 februarie 2023.                         MINISTRU Dumitru BUDIANSCHI 

 

 

Учреждения:

Периодическое издание "Monitorul Fiscal FISC.md" | Министерство финансов Республики Молдова

1094 просмотры

Дата публикации:

17 Февраль /2023 08:08

Тематика:

Акцизы | Налоговые новости

Ключевые слова

Ordin MF | Timbru de acciz

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon