Государственные закупки

Achizițiile publice de mică valoare: majorarea pragurilor cu 50%

Începând cu 1 iulie 2023, pentru contractele de achiziții publice de mică valoare vor fi aplicate praguri majorate cu 50%. Legea nr. 7 din 2 februarie 2023, prin care au fost opereate modificări la Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, a fost publicată în Monitorul Oficial din 18 februarie curent.

 

Ca rezultat, pentru contractele de achiziții de bunuri și servicii suma se majorează de la 200 mii lei până la 300 mii lei, pentru contractele de achiziții de lucrări – de la 250 mii lei la 375 mii lei, iar pentru contractele de achiziții publice care au ca obiect servicii sociale – de la 400 mii lei la 600 mii lei.

 

Modificările au fost operate ca urmare a impactului inflației înregistrate din ultima perioadă, precum și în scopul eficientizării activității autorităților contractante.

 

Menționăm, achizițiile publice, a căror valoare estimată (fără TVA) nu depășește pragurile menționate supra, cad sub incidența Regulamentului achizițiilor publice de valoare mică, aprobat prin HG nr. 665/2016, potrivit căruia achiziţiile publice de valoare mică se realizează de către autoritatea contractantă în baza planurilor anuale de efectuare a achiziţiilor publice sau din motive de urgenţă, ca urmare a apariţiei unor necesităţi neplanificate sau evenimente imprevizibile. Motivele de urgenţă vor fi stabilite de grupul de lucru printr-un proces-verbal.

author icon

Марина Кэлдаре

Учреждения:

Периодическое издание "Monitorul Fiscal FISC.md" | Парламент Республики Молдова

4589 просмотры

Дата публикации:

22 Февраль /2023 07:58

Catalogul tematic

Новости | Государственная закупка

Ключевые слова

valoare mica | contracte | achizitii publice

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon