Новости

Achizițiile publice trebuie să furnizeze valoare pentru bani

Realizarea, începând cu anul 2025, a minimum 80% din valoarea achizițiilor publice inițiate anual, prin intermediul sistemului electronic de achiziții publice pentru întreg ciclul de achiziții, precum și realizarea a cel puțin 80% din valoarea achizițiilor lansate anual de autoritățile contractante centrale și locale, în condiții de eficiență economică și socială – sunt unele din rezultatele la care se așteaptă autoritățile ca urmare a implementării Strategiei de dezvoltare a managementului finanțelor publice pentru anii 2023-2030 (aprobată prin HG nr.71/2023).

 

În cadrul Ministerului Finanțelor continuă seria de discuții a Strategiei, astfel, în cadrul unei ședințe au fost prezentate principalele aspecte ce vizează componenta nr. 6 din document – Achizițiile publice.

 

După cum a meționat ministrul Finanțelor, Petru Rotaru, trebuie să atragem o atenție deosebită acestui sector, astfel încât să avem o eficiență sporită a achizițiilor publice, iar banul public direcționat către achizițiile publice și investiții capitale, să atingă  obiectivele pe termen lung și mediu.  Este important ca atât principiul transparenței, cât și celelalte care guvernează domeniul achizițiilor pubice, să fie respectate la nivelul cel mai înalt.

 

Totodată, secretarul de stat al ministerului, Vladimir Arachelov, a menționat, că în pofida faptului că avem, la moment, un cadru normativ bine structurat în domeniul achizițiilor publice, care descrie procedurile de achiziție, acesta nu se referă și la calitatea informațiilor din documentația de atribuire în sensul obținerii performanței, de aceea impactul este unul arbitrar. De asemenea, secretarul de stat s-a referit la importanța implementării unui calendar coordonat și sincronizat în domeniul achizițiilor publice, pentru a asigura o planificare responsabilă a acestora și reflectarea resurselor în documentele de planificare bugetară.

 

Astfel, dezvoltarea unui sistem performant de achiziții publice care să furnizeze „valoare pentru bani” în utilizarea fondurilor publice, este unul din obiectivele Strategie la capitolul achiziții publice.

 

Una din direcțiile prioritare ale Strategiei este reingineria sistemului electronic de achiziții publice, pentru a răspunde cerințelor la nivel național și european, cu utilizarea sistemului electronic pentru întreg ciclul de achiziții (planificare, derularea procedurii de atribuire, atribuire, managementul contractului – amendamente).

 

Totodată, se prevede instituirea mecanismului de cooperare orizontală/coordonare între ministere care utilizează achizițiile pentru implementarea țintelor specifice, inclusiv crearea și menținerea unei baze de date pentru identificarea, inventarierea și actualizarea programelor și a planurilor de acțiuni asociate care utilizează achizițiile strategice.

 

Un accent deosebit va fi pus și pe achizițiile publice durabile, obiectivul cărora este de a reduce impactul asupra mediului al bunurilor, serviciilor și lucrărilor achiziționate pe tot parcursul ciclului de viață al acestora, promovând în același timp dezvoltarea unei piețe pentru bunuri, servicii și lucrări ecologice și creșterea competitivității industriilor și sectoarelor ecologice ale economiei locale. În acest sens, Agenția Achiziții Publice e elaborat și proiectul Hotărârii de Guvern privind achizițiile publice durabile, care poate fi consultat aici până la 19 noiembrie, curent.

 

Ne dorim ca odată cu implementarea acțiunilor incluse în Strategie, dar și în Programul national de dezvoltare al achizițiilor publice, numărul contestațiilor să fie redus, iar efortul nostru să fie direcționate pe aspecte mai complexe menite să îmbunătățească procesul achizițiilor publice, a menționat Angela Nani, directoarea Agenției Naționale de Soluționare a Contestațiilor, care a propus ca și dezvoltarea unui modul dedicat contestațiilor în cadrul sistemului electronic de achiziții publice.

 

Alte propuneri ce au fost menționate în cadrul evenimentului se referă la: o colaborare mai eficientă cu autoritățile contractante, dat fiind faptul că achizițiile publice implică o serie de domenii conexe: construcții, siguranța alimentelor, medicină; îmbunătățirea cadrului normativ privind angajamentele multianuale, condiții mai clare privind certificarea specialiștilor în achizițiile publice.

 

Amintim, Ministerul Finanțelor a lansat în luna septembrie curent, seria de discuții publice dedicate celor 7 componente a Strategiei de dezvoltare a managementului finanțelor publice (analiza macroeconomică și cadrul macrobugetar, elaborarea și planificarea bugetului, transparența finanțelor publice, achizițiile publice, politicile fiscale și vamale și administrarea veniturilor).

 

Aici puteți vedea ce s-a discutat la ședințele anterioare:

 

Programul național de dezvoltare al sistemului de achiziții publice pentru 2023-2026 poate fi consultat aici

 

 

author icon

Марина Кэлдаре

Учреждения:

Периодическое издание "Monitorul Fiscal FISC.md" | Министерство финансов Республики Молдова

680 просмотры

Дата публикации:

07 Ноябрь /2023 08:00

Catalogul tematic

Государственная закупка

Ключевые слова

achizii publice

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon