Новости

Acordarea facilităților fiscale și vamale – pre-condiție pentru finanțarea proiectelor de asistență tehnică

Lista proiectelor de asistenţă tehnică în derulare, care cad sub incidenţa tratatelor internaţionale, pentru aplicarea scutirilor la impozitul pe venit, accize, taxe vamale, taxe pentru efectuarea procedurilor vamale, taxe pentru poluarea mediului şi aplicarea scutirii de TVA cu drept de deducere, va fi completată cu încă 45 de proiecte noi. Cabinetul de miniștri a aprobat în ședința de astăzi, 9 noiembrie curent, proiectul de modificare a Hotărârii Guvernului nr. 246/2010, care conține lista respectivă.

 

Astfel, printre proiectele ce vor beneficia de facilități fiscale și vamale se regăsesc:

  • Consolidarea accesului la justiție prin asistența juridică pentru refugiați în RM (implementator Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare);
  • Acordarea suportului RM în managementul durabil al râului Nistru (PNUD);
  • Conservarea și gestionarea durabilă a zonelor umede, cu accent pe zonele cu valoare naturală ridicată din bazinul râului Prut (Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare; Ministerul Mediului, Unitatea de implementare a proiectelor în domeniul mediului);
  • Consolidarea capacităților de pregătire a poliției în RM (PNUD);
  • Consolidarea capacităților Oficiului Avocatului Poporului în protecția și promovarea drepturilor refugiaților și altor persoane (Înaltul Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați);
  • Proiectul competitivitate și reziliență rurală (implementatorChemonics International, Inc. Washington, Sucursala Chișinău);
  • Reducerea impactului asupra mediului cauzat de deșeurile din plastic în zonele de frontieră din Moldova (Asociația Experților „Pro Mediu”);
  • Asistență rapidă pentru securitatea cibernetică din Moldova (Academia de e-Guvernare din Estonia) etc.

 

De asemenea, lista va fi actualizată prin includerea noilor beneficiari și/sau implementatori pentru 7 proiecte de asistență externă în derulare, dar și excluderea a 5 proiecte finalizate și confirmate în acest sens de către donatori și beneficiari.

 

Conform notei informative, intrarea în vigoare a proiectului se propune la data publicării în MO, pentru a evita tergiversarea importului bunurilor/serviciilor necesare bunei implementări a proiectelor de asistență externă, care se află în plin proces de derulare. Obținerea statutului de proiect scutit de taxe reprezintă o pre-condiție pentru unii donatori pentru a efectua transferul avansului/primei tranșe de grant către beneficiar.

 

author icon

Марина Кэлдаре

Учреждения:

Периодическое издание "Monitorul Fiscal FISC.md" | Правительство Республики Молдова

663 просмотры

Дата публикации:

09 Ноябрь /2022 16:07

Тематика:

Новости | НДС

Ключевые слова

taxe și impozite | TVA | proiecte de asistență tehnică | facilitate fiscala

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon