Доступные
услуги

Для оформления заказа выберите из списка необходимую услугу

icon

Поисковый фильтр каталога

Национальный центр по борьбе с коррупцией РМCentrul Naţional AnticorupţieCentrul Naţional Anticorupţie (denumit în continuare Centru) este un organ specializat în prevenirea şi combaterea corupţiei, a actelor conexe corupţiei şi a faptelor de comportament corupţional. Centrul este un organ apolitic, nu acordă asistenţă şi nu sprijină nici un partid politic.

Cadrul juridical activităţii Centrului îl constituie Constituţia Republicii Moldova; Legea cu privire la Centrul Naţional Anticorupţie, adoptata de către Parlamentul Republicii Moldova la 6 iunie 2002, cu modificările ulterioare, alte acte normative, inclusiv tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte.

via cna.md

Ключевые слова:

article image
icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon