Новости

Ce măsuri ale politicii fiscale pentru anul 2023 vizează persoanele fizice

Mecanismul de impozitare progresivă a veniturilor persoanelor fizice-cetățeni, care poate fi pus în aplicare din 1 ianuarie 2023, presupune impozitarea cu 12% a venitului anual impozabil ce nu depășește plafonul de 1 mil. lei și, respectiv, cu 18% în cazul venitului anual ce depășește 1 mil. lei. Totodată, persoanelor fizice rezidente care obțin un venit impozabil anual mai mic de 360 mii lei, li se va păstra dreptul de utilizare a scutirii personale, cuantumul căreia pentru anul viitor rămâne la nivelul anului 2022 (vezi prevederile art.33 din Codul fiscal).

 

Proiectul de lege privind modificarea unor acte normative, ce vizează politica fiscală pentru anul 2023 a fost aprobat de Parlament în prima lectură.

 

Astfel, pe lângă revenirea la impozitarea progresivă a veniturilor, proiectul mai prevede revizuirea cuantumului impozitului pe venitul reținut la sursa de plată din dobânzile achitate în folosul persoanelor fizice rezidente de către bănci, asociații de economii și împrumut, precum și emitenții de valori mobiliare corporative, fiind propusă majorarea cotei impozitului pe venit de la 3% la 7% (amintim, redacția inițială a proiectului prevedea majorarea cotei acestui impozit până la 12%). Se estimează că impactul bugetar al acestei măsuri va fi de circa 233,5 mil.lei. Totodată, aici se propune completarea cu prevederi ce reglementează obligația plătitorului de venituri de a reține impozitul pe venit la sursa de plată din veniturile îndreptate persoanelor fizice aferente valorilor mobiliare de stat.

 

În același timp, se propune ca creșterea sau pierderea de capital să nu fie recunoscută în scopuri fiscale în cazul înstrăinării unui autoturism care a fost în proprietatea contribuabilului cel puțin 3 ani până la data înscrierii, cu excepția celor de colecție sau de interes istoric sau etnografic. 

 

Suplimentar, în vederea asigurării clarității privind determinarea creșterii de capital la înstrăinarea bunurilor aflate în devălmășie, se propune introducerea unor prevederi noi la art. 40 din CF (Determinarea creșterii sau pierderii de capital), conform căreia creșterea/pierderea de capital provenită din vânzare, schimb din altă formă de înstrăinare a locuinței – proprietate comună în devălmășie să se determine ca diferență dintre suma încasată și baza valorică a acestor active de către unul din proprietari, în baza acordului comun.  

 

Încă o prevedere este stabilirea noului termen de prezentare și examinare a cererii de restituire a supraplății impozitului pe venit de către persoanele fizice ce nu desfășoară activitate de întreprinzător.

 

Astfel, dacă la momentul de față CF stabilește că, respectiva cerere de restituire se depune începând cu 1 iunie – pentru CET18 prezentate în mod electronic şi 1 iulie – pentru declarațiile prezentate pe suport de hârtie, proiectul vine cu propunerea de oferire a dreptului de a depune cererea privind restituirea impozitului pe venit plătit în plus începând cu ziua următoare celei de prezentare a CET18, cu excepția cazului în care persoana fizică intenționează să își schimbe domiciliul permanent din RM. De asemenea, CF poate prevedea expres că, cererea depusă anterior termenului stabilit, se examinează începând cu ziua următoare după prezentarea declarației.

 

Menționăm, proiectul ce vizează politica fiscală și vamală pentru anul 2023 urmează a fi votat în lectura a doua.

author icon

Марина Кэлдаре

Учреждения:

Периодическое издание "Monitorul Fiscal FISC.md"

1017 просмотры

Дата публикации:

14 Декабрь /2022 07:59

Catalogul tematic

Налоговые новости

Ключевые слова

Impozitul pe venit | scutire personala | persoane fizice

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon