Монитор ГНС

Certificatul privind lipsa sau existența restanțelor în cadrul procedurilor de achiziții publice: precizările SFS

Serviciul Fiscal de Stat informează contribuabilii care participă la procedurile de achiziții publice despre faptul că începând cu data de 1 ianuarie 2024, accesarea informației privind îndeplinirea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale de către candidatul sau ofertantul la procedura de atribuire a contractului de achiziții publice se efectuează nemijlocit de către autoritatea contractantă, prin intermediul resursei informaționale a Serviciului Fiscal de Stat.

 

Informația privind restanța contribuabilului poate fi accesată de către autoritățile contractante de pe platforma de interoperabilitate (MConnect), precum și de pe Portalul guvernamental de date, accesând următorul link: https://date.gov.md/open/company-details.

 

Având în vedere faptul că informația cu privire la restanța contribuabilului față de buget poate fi accesată nemijlocit de către autoritatea contractantă, participanții în cadrul procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții publice nu au obligația de a prezenta autorității contractante certificatul privind lipsa sau existența restanțelor față de buget.

 

Totodată, la solicitarea contribuabililor, Serviciul Fiscal de Stat va elibera acestora certificatul privind lipsa sau existența restanțelor față de buget.

843 просмотры

Дата публикации:

26 Январь /2024 13:05

Catalogul tematic

Налоговые новости | Государственная закупка

Ключевые слова

restanta | certificat | Государственные закупки

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon