Новости

Combaterea practicii de achitare a salariilor „în plic”: obligații fiscale de peste 4 mil.lei calculate suplimentar

Pentru primele 3 luni ale anului curent, în rezultatul activităților desfășurate de autoritatea fiscală în domeniul combaterii practicii de achitare a salariului în plic, au fost calculate suplimentar la buget obligații aferente plăților salariale (impozitul pe venit, contribuțiile de asigurări sociale, prime de asigurare obligatorie de asistență medicală, penalități și amenzi) în sumă totală de 4,2 mil.lei, dintre care au fost achitate 3,5 mil. lei, conform Raportului general al activităților de minimizare a practicii de achitare a salariilor „în plic” și a muncii „la negru”.

 

În urma activităților respective, au fost adoptate 49 decizii asupra cazului de încălcare a legislației, inclusiv referitor la încălcările ce vizează corectitudinea calculării și achitării plăților salariale, impozitelor și defalcărilor aferente acestora.

 

Astfel, pentru încălcarea prevederilor legislației în vigoare aferente raporturilor de muncă, conform deciziilor adoptate s-a calculat suplimentar pentru plată la buget:

  • impozit pe venit reținut din plățile salariale în sumă de 614 359 lei;
  • contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii în sumă de 1 378 278 lei;
  • prime de asigurare obligatorie de asistență medicală în sumă de 466 407 lei;
  • penalități și amenzi aplicate 1 814 799 lei.

 

În perioada de referință,  de către Serviciul Fiscal de Stat au fost examinate 34 petiții recepționate de la cetățeni privind invocarea încălcărilor legislației admise de către angajatori la calcularea plăților salariale și neachitarea de către aceștia a contribuțiilor de asigurări sociale. Din totalul cererilor examinate 2 au fost readresate spre examinare conform competenței Casei Naționale de Asigurări Sociale și 1 petiție la Inspectoratul de Stat al Muncii.

 

Raportul integral poate fi consultat aici.

Учреждения:

Государственная Налоговая Служба | Периодическое издание "Monitorul Fiscal FISC.md"

754 просмотры

Дата публикации:

20 Июнь /2023 07:58

Catalogul tematic

Новости

Ключевые слова

salariu in plic | obligațiile fiscale

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon