Новости

Controlul fiscal 2023: sumele calculate suplimentar în cadrul controalelor vor spori cu 10%

Serviciul Fiscal de Stat este responsabil de asigurarea administrării fiscale, crearea condițiilor pentru conformarea contribuabililor precum și aplicarea uniformă a politicilor şi reglementărilor în domeniul fiscal.

 

Obiectivele activității de control pentru anul 2023 sunt:

∙ efectuarea controlului fiscal al contribuabililor care activează în domeniile economiei naționale evaluate cu nivel ridicat de risc de neconformare fiscală;

∙ sancționarea cazurilor de încălcare fiscală pentru a încuraja conformarea voluntară;

∙ majorarea cu 10% a nivelului de încasare a sumelor calculate suplimentar în cadrul controalelor, comparativ cu anul 2022;

∙ diminuarea cu 10% a numărului de controale fiscale planificate, comparativ cu anul 2022;

∙ diminuarea numărului de controale neplanificate, comparativ cu anul 2022;

∙ eficientizarea sistemului de management al riscurilor prin implementarea proceselor de evaluare a materializării riscurilor stabilite pentru anul fiscal precedent, determinarea segmentelor vulnerabile și intervenția în metodologia de apreciere a scorului de risc prin ajustarea/completarea criteriilor de risc.

 

Lista contribuabililor incluși în Planul de control fiscal pentru anul 2023 poate fi consultată aici. Documentul a fost aprobat prin Ordinul SFS nr.456 din 1 decembrie 2022.

Учреждения:

Государственная Налоговая Служба | Периодическое издание "Monitorul Fiscal FISC.md"

2523 просмотры

Дата публикации:

06 Декабрь /2022 16:36

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon