Новости

Date statistice interoperabile, guvernate de standarde și inovație

Biroul Național de Statistică și-a planificat până în anul 2030 să introducă sisteme și tehnologii moderne în colectarea și prelucrarea datelor statistice, viziunea autorității fiind furnizarea de date și produse statistice de calitate înaltă, în corespundere cu standardele europene, răspunzând necesităților unui spectru cât mai larg de utilizatori.

 

În Monitorul Oficial din 17 februarie curent a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 954 din 28 decembrie 2022 cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare a sistemului statistic național pentru perioada 2023-2030.

 

Strategia conține patru obiective generale:

  • Capacitatea instituțională consolidată pentru a produce date statistice relevante, accesibile și interoperabile, guvernate de standarde și inovație;
  • Sistem statistic fortificat prin sisteme de bună guvernare, cadrul legal și de reglementare comun, practici de confidențialitate și protecție a datelor;
  • Date de calitate înaltă, inclusiv seturi noi de date;
  • Dezvoltarea culturii statistice în societate, pentru a permite factorilor de decizie să utilizeze în mod eficient și durabil serviciile necesare populației.

 

Astfel, pentru anii următori se preconizează adoptarea unui pachet de legi pentru operaționalizarea prevederilor legii cu privire la statistică, evaluarea surselor de date administrative și private, aprobarea de către Guvern a cadrului normativ cu privire la regulamentele sistemelor infomaționale ale BNS, care vor permite consumul și prelucrarea datelor din registre, în special prin platforma MConnect, dezvoltarea unui sistem de monitorizare și evaluare în mod regulat a sarcinii de răspuns asupra respondenților, elaborarea Ghidului managamentului calității în statistica oficială.

 

De asemenea, este planificată utilizarea noilor metode și tehnologii pentru colectarea datelor, precum interviurile personale asistate de computer (CAPI), interviurile web asistate de computer (CAWI), interviurile telefonice asistate de computer și colectarea datelor cu utilizarea sistemelor informaționale geografice.

 

Finanțarea acțiunilor se va efectua în limitele alocațiilor financiare aprobate prin legea bugetară anuală prevăzute în aceste scopuri în bugetele autorităților și instituțiilor publice de resort, precum şi din alte surse, conform legislației.

 

Printre cele mai frecvente probleme din domeniul statistic menționate în Strategie sunt recunoașterea insuficientă a valorii datelor statistice, independența instituțională incompletă, alocări de resurse financiare și umane insuficiente, utilizarea limitată și sporadică a sistemelor și soluțiilor TIC etc.

 

Reamintim, Programul de lucrări statistice pentru anul 2023 prevede efectuarea a 107 cercetări de către BNS și alte 119 titluri de informații statistice și administrative, ce urmează a fi prezentate BNS de către organele administrației publice, inclusiv Serviciul Fiscal de Stat, Serviciul Vamal, Ministerul Finanțelor și alte autorități.

Учреждения:

Периодическое издание "Monitorul Fiscal FISC.md" | Правительство Республики Молдова

738 просмотры

Дата публикации:

20 Февраль /2023 07:56

Catalogul tematic

Новости

Ключевые слова

Hotarare de Guvern | date statistice | BNS

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon