Știri

În anul 2023 cercetarea „Cifra de afaceri în comerț și servicii” va fi substituită cu datele privind vânzările de mărfuri și servicii în baza declarațiilor TVA

Executivul a votat,  în ședința din 28 decembrie curent,  proiectul hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea Programului de lucrări statistice pentru anul 2023. Acesta include 107 cercetări și alte lucrări ce urmează a fi realizate de Biroul Național de Statistică, precum și 119 titluri de informații statistice și administrative, ce urmează a fi prezentate BNS de către organele administrației publice și alte autorități și instituții.

 

Astfel, Serviciul Fiscal de Stat va elabora și prezenta:

  • Forma IPC21 „Darea de seamă privind reținerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate” (lunar, până la a 40-a zi după luna de referință);
  • Informația vizând rezultatele controalelor fiscale (forma nr.4- SF) (anual, 25 martie);
  • Informația vizând rezultatele controalelor fiscale (5 iulie);
  • Informația vizând mărfurile supuse accizelor și accizele calculate conform poziției tarifare a mărfurilor, date generalizate: volumul în expresie naturală, valoarea fără TVA și accize și suma accizelor calculate (5 iulie, până la a 45-а zi după perioada de raportare);
  • Forma VEN 12 „Declarația cu privire la impozitul pe venit” (rândurile 010, 0101, 0102) (anual, 5 iulie);
  • Forma SIMM 20 Darea de seamă privind impozitul pe venitul agenților economici subiecți ai sectorului întreprinderilor mici și mijlocii (rândurile 1, 6, col.2) (anual, 5 iulie);
  • Forma TVA12 ”Declarația privind TVA” (boxele 1, 2, 3, 6, 10 col.10) (trimestrial, până la a 45-a zi de la perioada de raportare);
  • Taxa pentru patenta de întreprinzător conform genurilor de activități economice, prevăzute în anexa la Legea nr. 93/1998 cu privire la patenta de întreprinzător (anual, 5 iulie);
  • Forma TL 13 „Darea de seamă pe taxele locale” 1) din darea de seamă (rîndul 1, col.5) 2) din anexă descifrarea rândului 1 (clasificarea bugetară 122/28) col.3, 4, 7 (anual, 5 iulie);
  • Formularul UNIF 18 „Darea de seamă unificată” (codul 010, 0101, 0102) (anual, 5 iulie).

 

La rândul său, Ministerul Finanțelor va prezenta Biroului Național de Statistică 8 informații statistice, iar Serviciul Vamal – 2.

 

În comparație cu Programul lucrări statistice 2022, pentru anul 2023 în lucrările elaborate de BNS a fost inclusă Ancheta de conjunctură, destinată evaluării dinamicii indicatorilor economici pe termen scurt și mediu din domeniul industriei prelucrătoare, construcțiilor, comerțului şi prestării serviciilor, implementată la solicitarea utilizatorilor. În același timp, în vederea reducerii presiunii informaționale asupra mediului de afaceri, se exclude cercetarea statistică lunară SEV TS „Cifra de afaceri în comerț și servicii”, care va fi substituită cu datele privind vânzările de mărfuri și servicii în baza declarațiilor TVA cu periodicitate lunară.

 

Pentru extinderea elaborării statisticilor oficiale și eficientizarea utilizării resurselor disponibile, Programul mai prevede furnizarea în adresa BNS a unor date administrative de către Agenția de Mediu (informația privind emisiile în aerul atmosferic și privind managementul deșeurilor);  Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă ( informația privind persoanele cu dizabilități aflate în căutarea unui loc de muncă și încadrate în câmpul muncii) și Banca Națională a Moldovei (indicatorii contului curent – date finale).

 

Costul estimativ al lucrărilor ce vor fi elaborate de BNS va constitui circa 62,3 mil. lei.

author icon

Marina Căldare

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Biroul Naţional de Statistică al RM

847 vizualizări

Data publicării:

29 Decembrie /2022 07:59

Catalogul tematic

T.V.A. | Noutăți

Etichete:

statistica | TVA

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon