Новости

Depozitarul public al situațiilor financiare – platformă unică pentru accesarea situațiilor financiare ale entităților

Situațiile financiare, raportul conducerii și raportul auditorului ale entităților pot fi vizualizate și analizate prin intermediul Sistemului informațional Depozitarul public al situațiilor financiare (DPSF) – care este un sistem unic integrat de colectare, stocare, generalizare, analiză și publicare a informațiilor menționate.

 

În cadrul evenimentului de lansare al sistemului, ce a avut loc astăzi, 6 februarie, ministrul Finanțelor, Petru Rotaru, a menționat că lansarea SI DPSF reprezintă un pas important în consolidarea tuturor rapoartelor financiare într-un singur punct. Ministerul Finanțelor, în mod special, Serviciul Fiscal de Stat, este una din instituțiile implicate în acest proces furnizând date pentru a fi consolidate pe această platformă. Vorbim aici despre date destul de complexe care pot fi consumate de publicul larg, astfel încât fiecare cetățean interesat de activitatea, poziția financiară și performanța financiară atât a entităților din sectorul corporativ, cât și a instituțiilor publice din sistemul bugetar să aibă acces la aceste date pe o singură platformă.

 

O economie eficientă este o economie transparentă și predictibilă, bazată pe încredere reciprocă între antreprenori – care  un factor semnificativ ce va reduce riscurile în economie, a menționat la rândul său, ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Dumitru AlaibaPrin acest sistem  aducem mai multă transparență, simplificăm publicarea datelor și modernizăm sistemul de raportare.  Oricine va putea avea acces simplu și ușor la rezultatele financiare ale companiilor, iar acest fapt înseamnă o transparență a relațiilor comerciale. Este important să precizăm că accesul va fi gratis pentru public. Depozitarul oferă transparență în activitatea mediului de afaceri, prin asigurarea accesului public la datele din situațiile financiare ale entităților, de care vor putea beneficia potențialii parteneri comerciali, investitorii profesioniști, publicul larg, dar și autoritățile interesate;

 

Conform art.8 alin. (4) din Legea contabilității și raportării financiare nr.287/2017, Biroul Național de Statistică gestionează Depozitarul public al situațiilor financiare. În acest context, directorul Biroului Național de Statistică, Oleg Cara, a menționat că Depozitarul reprezintă o soluție informatică comodă pentru antreprenori, furnizând în regim online datele aferente situațiilor financiare ale partenerilor de afaceri.  Acesta constituie de asemenea un instrument util tuturor categoriilor de  utilizatori din mediul academic, de cercetare, din societatea civilă în vederea vizualizării și descărcării situațiilor financiare în diverse formate, precum și generării tabelelor pentru analiză, în baza unor criterii predefinite.

 

Menționăm că DPSF reprezintă o resursă informațională oficială, creată și administrată conform prevederilor legislației Republicii Moldova și a Uniunii Europene, implementată și exploatată în scopul asigurării automatizării procesului de recepționare a datelor din situațiile financiare ale unităților de drept din Republica Moldova din surse oficiale și centralizarea acestora într-un depozitar unic pentru asigurarea accesului pentru toate părțile interesate. 

Implementarea DPSF va asigura:

1) integrarea datelor din situațiile financiare primite din sursele oficiale, utilizând un format comun, bazat pe standardul de reprezentare și pe schimbul de date financiare – XBRL;

2) asigurarea accesului public la situațiile financiare, la raportul conducerii și la raportul auditorului ale unităților de drept din Republica Moldova;

3) furnizarea datelor din situațiile financiare în conformitate cu actele normative în domeniul schimbului de date și interoperabilității;

4) accesul rapid, garantat la date, în funcție de rolurile și atribuțiile utilizatorilor autorizați;

5) standardizarea datelor, a mesajelor și a acțiunilor entităților cu acces autorizat la DPSF;

6) reducerea costurilor operaționale, sporirea calității mijloacelor de comunicare și reducerea timpului de răspuns pentru obținerea datelor necesare;

7) asigurarea scalabilității prin implementarea unor soluții informatice configurabile, permițând operări fără probleme, actualizări și integrări ulterioare cu sisteme informaționale externe.

 

 

Depozitarul poate fi accesat la adresa https://depozitar.statistica.md/  și pe site-ul Biroului Național de Statistică la  rubrica Produse și servicii| / Depozitarul public al situațiilor financiare.

 

author icon

Марина Кэлдаре

Учреждения:

Периодическое издание "Monitorul Fiscal FISC.md" | Национальное бюро статистики РМ | Министерство финансов Республики Молдова

669 просмотры

Дата публикации:

06 Февраль /2024 11:53

Catalogul tematic

Налоговые новости | Электронные услуги

Ключевые слова

servicii electronice | situatii financiare

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon