Монитор ГНС

Desemnarea procentuală de 2% poate fi efectuată la depunerea Declarației cu privire la impozitul pe venit atât în format electronic, cât și pe hârtie

Serviciul Fiscal de Stat informează că, desemnarea procentuală poate fi efectuată de către persoanele fizice indiferent de modalitatea de prezentare a Declarației cu privire la impozitul pe venit (Forma CET18), urmare a modificării art. 187 alin.(21) din Codul fiscal prin Legea nr. 61 din 21 martie 2024, în vigoare din 22 martie 2024.

 

Reamintim că, la data de 30 aprilie 2024 expiră termenul de prezentare a Declarației cu privire la impozitul pe venit de către persoanele fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător (CET18), pentru perioada fiscală 2023.

 

Persoanele fizice rezidente care nu practică activitate de întreprinzător și care nu au datorii la impozitul pe venit pentru perioadele fiscale anterioare sunt în drept de a desemna un cuantum procentual de 2% din suma impozitului pe venit calculat anual la buget către unul dintre beneficiarii desemnării procentuale.

 

Este important de menționat că, orice persoană fizică rezidentă care dorește să direcționeze 2% din suma impozitului pe venit calculat anual la buget, trebuie să depună Declarația cu privire la impozitul pe venit - Formularul CET18, în termenul stabilit de legislaţia fiscală, electornic sau pe suport de hârtie.

 

Astfel, în secțiunea a cincea a declarației CET18 (câmpul M1), urmează a fi completat codul fiscal din 13 cifre (IDNO) al organizației beneficiare. Informația completă a beneficiarilor, cum ar fi, codul fiscal, adresa juridică și denumirea organizației poate fi aflată accesând Lista beneficiarilor desemnării procentuale, publicată în fiecare an de către Agenția Servicii Publice.

 

Pentru ca desemnarea procentuală să fie validată, contribuabilul trebuie să întrunească următoarele cerințe:

  • să depună în termen Declarația cu privire la impozitul pe venit (Forma CET18), electornic sau pe suport de hârtie;
  • să nu înregistreze restanțe la impozitul pe venit pentru perioadele anterioare perioadei fiscale în care a fost efectuată desemnarea procentuală;
  • să achite integral şi în termen impozitul pe venit pentru perioada fiscală pentru care s-a făcut desemnarea;
  • să efectueze desemnarea procentuală în folosul unei singure organizații incluse în Lista beneficiarilor desemnării procentuale publicată anual pe pagina web a Agenției Servicii Publice.

 

Pentru informații suplimentare, puteți contacta orice Direcție deservire fiscală a SFS (toate datele de contact pot fi vizualizate aici), sau puteți apela Centrul unic de apel al Serviciului Fiscal de Stat la numărul 0-8000-1525 (apel gratuit).

Учреждения:

Периодическое издание "Monitorul Fiscal FISC.md" | Государственная Налоговая Служба

715 просмотры

Дата публикации:

25 Март /2024 07:46

Тематика:

CET18 | Физическое лицо | Налоговая отчетность

Ключевые слова

dare de seama fiscala | CET18 | persoana fizică | desemnare procentuala

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon