Новости

Drepturile și obligațiile contribuabilului

Sarcina SFS constă în asigurarea administrării fiscale, prin crearea de condiții contribuabililor pentru conformare la respectarea legislației și educarea civismului fiscal al populației, aplicarea uniformă a politicii și reglementărilor în domeniul fiscal. Dezvoltarea civismului fiscal a populației presupune o relație responsabilă între contribuabil și funcționarul fiscal. Acestea sunt prevăzute în Programul de conformare a contribuabililor 2023, publicat pe pagina oficială a autorității fiscale.

 

Un capitol aparte stabilește drepturile și ovligațiile contribuabilului, care sunt prezentate în continuare.

 

 

1. Adresare echitabilă și politicoasă, atitudine corectă Contribuabilul are dreptul să se bucure de o atitudine corectă din partea Serviciului Fiscal de Stat și a funcționarilor fiscali. Nimeni nu poate fi supus discriminării pe motivul originii, limbii, convingerilor, locului de trai sau oricăror altor circumstanțe.

 

2. Reprezentare personală sau prin intermediul reprezentantului legal Contribuabilul are dreptul să-și reprezinte interesele la Serviciul Fiscal de Stat personal sau prin intermediul reprezentantului.

 

3. Consultanță privind aplicarea și respectarea legislației fiscale Contribuabilul este în drept să obțină gratuit informații despre impozitele și taxele în vigoare, precum și despre actele normative care reglementează modul și condițiile de achitare a acestora. Totodată, la solicitare, contribuabilul poate primi informații privind lipsa/existența obligațiilor fiscale față de Bugetul public național, înregistrare/ anulare în calitate de subiect al impunerii cu TVA/accize. În cadrul Serviciului Fiscal de Stat, funcționează Centrul Unic de Apel (0 8000 1525), serviciul de asistență este gratuit și oferă explicații privind aplicarea legislației fiscale.

 

4. Facilități și scutiri Contribuabilul are dreptul să beneficieze de facilitățile fiscale, conform prevederilor legislației fiscale, pe perioada fiscală în care a întrunit toate condițiile stabilite, să obțină amânarea, eșalonarea, trecerea în cont a impozitelor în modul și condițiile prevăzute de Codul fiscal.

 

5. Dezacordul și contestarea acțiunilor sau inacțiunilor SFS sau ale funcționarilor fiscali Contribuabilul este în drept să conteste, în modul stabilit de legislație, deciziile, acțiunile sau inacțiunile Serviciului Fiscal de Stat sau ale funcționarilor fiscali. Pentru comunicarea faptelor privind depășirea atribuțiilor de serviciu de către funcționarii fiscali sau despre eventualele încălcări ale legislației, contribuabilul poate apela la Centrul Unic de Apel (0 8000 1525).

 

6. Alte drepturi stabilite de legislația fiscală Contribuabilul este în drept să solicite şi să obţină de la Serviciul Fiscal de Stat soluţia fiscală individuală anticipată în modul şi în condiţiile prevăzute de Codul fiscal. Deasemena, contribuabilul persoană fizică are dreptul să direcţioneze anual un cuantum procentual de 2% din suma impozitului pe venit calculat anual la buget către beneficiarii desemnării procentuale potrivit art. 152 din Codul fiscal dacă nu are datorii la impozitul pe venit pentru perioadele fiscale anterioare.

 

 

1. Respectarea termenului de înregistrare, informare a Serviciului Fiscal de Stat despre toate modificările, inclusiv erorile, omisiunile în dările de seamă. Contribuabilul are obligațiunea să respecte modul stabilit de înregistrare (reînregistrare) de stat şi de desfăşurare a activităţii de întreprinzător, el este obligat să se pună la evidenţă la subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat în a cărei rază îşi are sediul stabilit în documentele de constituire (înregistrare) şi să primească certificatul de atribuire a codului fiscal.

 

2. Ținerea contabilității în conformitate cu prevederile legislației în vigoare. Contribuabilul este obligat să ţină contabilitatea conform formelor şi modului stabilit de legislaţie, să întocmească şi să prezinte Serviciului Fiscal de Stat şi Serviciului de colectare a impozitelor şi taxelor locale dările de seamă fiscale prevăzute de legislaţie, să asigure integritatea documentelor de evidenţă în conformitate cu cerinţele legislaţiei, să efectueze încasările băneşti în numerar prin intermediul echipamentelor de casă şi de control, respectând reglementările aprobate de Guvern, inclusiv Lista genurilor de activitate al căror specific permite efectuarea încasărilor băneşti în numerar fără aplicarea maşinilor de casă şi de control.

 

3. Onorarea corectă și la timp a obligațiilor fiscale. Contribuabilul trebuie să prezinte informaţii veridice despre veniturile rezultate din orice activitate de întreprinzător, precum şi despre alte obiecte ale impunerii. Fiecare contribuabil trebuie să conștientizeze că impozitele și taxele sunt prețul pe care îl plătește pentru a avea o societate prosperă, respectiv acesta este obligat să achite la buget, la timp şi integral, sumele calculate ale impozitelor şi taxelor, asigurând exactitatea şi veridicitatea dărilor de seamă fiscale prezentate. În cazul neexecutării obligațiilor fiscale în termenele stabilite de legislație, Serviciul Fiscal de Stat va aplica măsuri de executare silită, în limita atribuțiilor sale.

Учреждения:

Государственная Налоговая Служба | Периодическое издание "Monitorul Fiscal FISC.md"

548 просмотры

Дата публикации:

14 Март /2023 07:56

Тематика:

Новости

Ключевые слова

Conformarea voluntară | contribuabili | obligaţie | drepturi

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon