Новости

„Cabinetul personal al contribuabilului”

Sistemul Informațional Automatizat „Cabinetul personal al contribuabilului” urmează a fi lansat în exploatare experimentală la 2 martie curent, iar începând cu 30 decembrie 2020, va fi pus în exploatare industrială. Serviciul Fiscal de Stat propune spre consultare proiectul Ordinului cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de utilizare a serviciilor fiscale electronice prin intermediul SIA „Cabinetului personal al contribuabilului”. Regulamentul stabilește modul de gestionare, accesare și utilizare a serviciilor fiscale electronice, precum și modul de întocmire, semnare, transmitere și recepționare a documentelor fiscale electronice de către contribuabili, utilizând metode automatizate de prezentare a acestora în formă electronică prin intermediul serviciilor fiscale electronice. SIA „Cabinetul personal al contribuabilului” este o soluție informatică destinată centralizării sistemelor, opțiunilor, modulelor, funcționalităților din mediul online pentru asigurarea interacțiunii reciproce a contribuabililor cu SFS și prestării serviciilor de către autoritatea publică, în special celor de acordare/ modificare/anulare a accesului la serviciile fiscale electronice. Contribuabilii vor beneficia de acces la acestea prin intermediul SIA „Cabinetul personal al contribuabilului” cu titlu gratuit, accesibil de pe portalul www.sfs.md sau „Ghișeului unic de raportare”, accesibil de pe portalul www.raportare.gov.md. Potrivit anexei nr. 2 la proiectul de ordin, în urma autentificării contribuabilii (persoanele juridice și fizice care desfășoară activitate de întreprinzător) vor avea acces la următoarele servicii fiscale electronice: • Declarație electronică • Registrul general electronic al facturilor fiscale • Comanda online a formularelor tipizate • e-Factura • Colectarea informației din surse indirecte • e-Cerere • Contul curent al contribuabilului • Diseminare mesaje. Pentru a beneficia de serviciile fiscale electronice, persoanele fizice se vor autentifica în SIA „Cabinetul personal al contribuabilului” prin intermediul serviciului guvernamental de autentificare și control al accesului (MPass). În urma autentificării se va crea în mod automatizat cont de utilizator cu posibilitatea accesării și utilizării serviciilor. Persoanele fizice vor avea acces la serviciile fiscale electronice enumerate în anexa nr.1 a proiectului: • Declarație electronică • e-Cerere • Contul curent al contribuabilului • Verificarea obligațiunii fiscale • Fișa imobilului • Diseminare mesaje. Accesul pentru conducătorul contribuabilului se oferă în mod automatizat la toate serviciile fiscale electronice cu rol de administrator. Serviciile vor fi accesibile 24 din 24 de ore, 7 zile pe săptămână, 365 de zile în an, exceptând cazurile de forță majoră, lucrările de deservire tehnică planificate, precum și cazurile extreme și de remediere a defecțiunilor tehnice. Totodată, utilizatorul serviciilor fiscale electronice va comunica SFS datele de contact și adresa electronică prin care se va efectua comunicarea reciprocă, prin completarea acestor date în cadrul SIA „Cabinetul personal al contribuabilului”, iar în caz de modificare a acestora, va asigura ajustarea acestora în termen de 3 zile lucrătoare. Utilizatorul va avea dreptul să utilizeze serviciile în scopul perfectării și prezentării documentelor fiscale electronice, să obțină informațiile disponibile în cadrul serviciilor, precum și să beneficieze de actualizare automatizată a datelor de identificare din conturile de utilizator. Obligația de a corecta erorile ca urmare a introducerii greșite a datelor, precum și orice alte erori constatate înainte de a transmite documentele fiscale electronice îi revine contribuabilului. În același timp, prin acest proiect se propune abrogarea Ordinului SFS nr.62 din 15 februarie 2019 „Cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind modul de utilizare a serviciilor fiscale electronice”. Amintim că lansarea SIA „Cabinetul electronic al contribuabilului” este una din prioritățile organului fiscal pentru anul curent.
author icon

Марина Кэлдаре

Учреждения:

Государственная Налоговая Служба | Периодическое издание "Monitorul Fiscal FISC.md"

3613 просмотры

Дата публикации:

27 Февраль /2020 08:00

Catalogul tematic

Налоговое администрирование | Новости

Ключевые слова

SIA | cabinetul contribuabilului | SFS | Proiect | monitorul.fisc.md

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon