Новости

Cuvint de Introducere la Publicatia Periodica "Monitorul Fiscal FISC.md"

Dumneavoastră sunteți posesorul primului număr al publicației ofciale a Serviciului Fiscal de Stat – revista „Monitorul fiscal FISC.md”. Ideea creării propriei publicații a fost concepută, practic, o dată cu apariția Serviciului Fiscal de Stat. În pofida faptului, a fost nevoie de 20 de ani pentru a o elabora ca proiect, pe care îl prezentăm acum Dumneavoastră. Astăzi, putem conchide ca aceasta publicație va fi, graţie coincidenței factorilor existenți, pe de o parte – dorința contribuabilului, sporirea cererii societăţii pentru informaţii fiscale mai complete şi diversificate, inclusiv şi informații mai detaliate privind activitatea Serviciului Fiscal de Stat, planurile şi proiectele SFS, metodele şi mecanismele utilizate în procesul administrării fiscale. Pe de altă parte – experiența Serviciului Fiscal de Stat şi dorința de a vi le împărtăşi, posibilitatea de a construi noi relații de parteneriat cu contribuabilii, bazate pe un spirit de cooperare, respect şi încredere reciprocă. Și în concluzie e necesar de a confrma, că revista a devenit realitate grație sprijinului proiectului USAID|BIZTAR. Stimate cititor, publicaţia dată constituie o sinteză a colaborării noastre comune în decurs de 20 de ani, toate răspunsurile fiind generate în urma consultărilor şi dezbaterilor comune asupra problemelor complexe din domeniul administrării fiscale. Publicaţia noastră este destinată contribuabililor, funcţionarilor publici, experţilor în domeniul fiscal, experţilor şi analiştilor economici, parlamentarilor, studenţilor şi profesorilor din domeniul contabilității şi altor discipline financiare şi economice ale instituțiilor superioare şi medii speciale de învățămînt. Obiectivul principal al publicaţiei constituie informarea tuturor părților implicate în procesul fiscal despre poziția oficială a Serviciului Fiscal de Stat referitor la implementarea legislației fiscale, avînd ca scop sistematizarea practicii fiscale şi ajustării ei în concordanță cu legislația existentă. Acestui generic va fi consacrat un compartiment aparte, denumit „Documente și Comentarii” care va ocupa o poziție primordială în revistă. Materialele din acest compartiment vor fi utile atît pentru contribuabili, cît şi pentru funcţionarii publici din administraţia fiscală, deoarece vor exclude diferite interpretări ale diverselor cazuri fscale complexe. În compartimentul „Consultație Juridică” veți găsi diferite evaluări ale cazurilor fscale din punct de vedere juridic, veți obține informații despre practica judiciară şi deciziile finale în reglementarea litigiilor fiscale, în care a fost implicat,nemijlocit, Serviciul Fiscal de Stat. Ca o continuitate de idei, materialul prezentat în compartimentul „Practica Fiscală” Vă va permite să găsiţi precedente din practica Serviciului Fiscal de Stat, asemănătoare situației din întreprinderea Dvs. şi rezolvarea problemei create conform precedentului existent sau prezentării informației inspectorului fiscal, care tratează situația creată într-un mod diferit de precedentul existent. De asemenea, compartimentul „Întrebări și Răspunsuri” va avea aceiaşi menire ca şi celelalte, doar că cu cît mai multe întrebări interesante vor parveni de la experți şi contribuabili, cu atît vor fi mai utile informațiile publicate în acest compartiment. Noi vom publica în revista „Monitorul fiscal Fisc.md” planul efectuării controalelor fiscale, listele firmelor „fantome”, anunțurile despre insolvabilitatea întreprinderilor şi multe alte informații utile contribuabililor. O secțiune aparte constituie rubricii „Microfon” în care vor fi publicate opiniile contribuabililor referitor la administrarea fiscală, vor fi propuse proiecte de documente pentru dezbatere în cadrul SFS. În secțiunea „Panorama” Vă vom prezenta practica fiscală internațională şi noutățile fiscale din alte state, în „Analize și Statistici” vom evolua eficacitatea normelor fiscale actuale şi sistemele de administrare existente, în compartimentul „Expert” vom studia posibilitățile de îmbunătățire a practicilor fiscale curente şi de armonizarea lor preluate din practicile fiscale internaţionale. Pentru cei mici va fi creat un compartiment nou, intitulat „ABCdarul fiscal” în care vor fi publicate curiozitățile din domeniul impozitelor, articole despre istoria fiscalității, etc., în secțiunea „Zîmbim împreună” vom selecta cele mai bune bancuri şi istorii hazlii din practica fscală. Toate compartimentele vor fi mereu reevaluate ţinând cont de solicitările contribuabililor. Suntem dispuşi spre o colaborare activa şi productivă cu DVS. pentru a aduce noi oportunități nu numai revistei, ci şi cititorilor noştri şi companiei Dvs., contribuind împreună la îmbunătăţirea sistemului administrării fiscale, în general. Să fe într-un ceas bun! Cu respect, Nicolae Platon
author icon

Николай Платон

Monitorul fiscal FISC.md Nr.1 2011


Учреждения:

Государственная Налоговая Служба

2668 просмотры

Дата публикации:

06 Май /2011 09:00

Ключевые слова

Monitorul fiscal FISC.md

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon