Новости

Fondul republican de susținere socială a populației va fi lichidat

Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale propune spre consultare un proiect ce prevede reorganizarea Agenției Naționale de Asistență Socială prin absorbţia Fondului republican de susţiere socială a populaţiei. Deciza este motivată de faptul că prin modificările aduse de Legea nr. 288 din 15 decembrie 2017 cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative, în special de ţin de utilzarea mijloacelor Fondului după destinaţie (ajutor material anual pentru persoanele cu dizabilități de pe urma războiului din Afganistan, ajutor material anual în cuantum de 10000 de lei pentru participanții la cel de-al Doilea Război Mondial etc), acesta și–a pierdut personalitatea juridică, funcțiile și atribuțiile . În urma modificărilor, cele mai importante atribuţii - finanțarea programelor cu destinație specială, finanțarea pachetului minim de servicii sociale, finanțarea cantinelor de ajutor social - au fost preluate de către Agenția Națională Asistență Socială. Potrivit proiectului, în urma procesului de absorbţie, Agenția va prelua atât atribuțiile și funcțiile Fondului republican de susținere socială a populației, cât și va deveni succesor în drepturi ale acestuia, ceea ce va asigura continuitatea, consolidarea și asigurarea unui management și control mai eficient a finanțării programelor cu destinație specială în domeniu, a serviciilor incluse în pachetul minim de servicii sociale, precum și finanțarea cantinelor de ajutor social. Autorii menţionează că implementarea proiectului dat va genera cheltuieli financiare suplimentare, dar, totodată, va genera şi economii datorită reducerii cheltuielilor administrative pentru întreținerea aparatului administrativ al Fondului republican de susținere socială a populației. Menţionăm că întreținerea acestuia a fost asigurată din contul mijloacelor financiare obţinute din perceperea plăţilor (persoane juridice care prestează servicii de telefonie mobilă, proprietarii automobilelor, la perfectarea şi eliberarea certificatului de înmatriculare) în Fondul republican de susținere socială a populației, ca parte componentă a bugetului de stat. Documentul poate fi consultat până la 29 ianuarie 2018.
author icon

Марина Кэлдаре

Учреждения:

Периодическое издание "Monitorul Fiscal FISC.md" | Министерство здравоохранения

2795 просмотры

Дата публикации:

18 Январь /2018 08:02

Тематика:

Новости

Ключевые слова

sustinere sociala | fondul republican | plati bugetare | mijloace financiare

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon