Новости

iConsiliu: digitalizarea activității notariale

Fluxul de documente în raport cu notarii se efectuează în prezent exclusiv pe suport de hârtie, cu toate că legislația prevede utilizarea formei electronice pentru mai multe acte nu doar pentru desfășurarea activității economice, dar și pentru viața socială. Astfel, continuă să persiste practici în care autoritățile și notarii nu acceptă și nu emit documente electronice și nici nu operează cu dosare electronice, cu toate că un număr suficient de notari dețin semnături electronice și mijloace de comunicare electronică corespunzătoare.
 
Astăzi, pe platforma Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru, s-a întrunit în ședință Consiliul consultativ pentru digitalizarea economiei – iConsiliu, fiind puse în discuție aspecte ce vizează digitalizarea activității notariale.

 

Astfel, a fost prezentat proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea taxei de stat, Legea privind actele de identitate din sistemul național de pașapoarte, Legea privind actele de stare civilă, Legea cu privire la organizarea activității notarilor etc.), ce a fost elaborat în contextul crizei pandemice COVID-19 și necesității identificării unor noi rezerve de creștere a activității economice și comerciale pentru producătorii de bunuri și furnizorii de servicii din Republica Moldova, precum și pentru facilitarea interacțiunii la distanță cu notarii.

 

Proiectul prevede instituirea activității notariale electronice, ce va fi realizată prin întocmirea de către notar a actelor notariale în mod electronic și prin îndeplinirea acțiunilor şi procedurilor notariale, prin intermediul și cu ajutorul tehnologiilor informaționale și mijloacelor electronice de comunicare. Activitatea notarială electronică poate fi desfășurată de la data includerii mențiunii corespunzătoare în Registrul de stat al notarilor.

 

Actul notarial electronic trebuie să fie semnat cu semnătura electronica avansată calificată a notarului bazată pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat.

 

De asemenea, documentul reglementează comunicarea la distanță în procedura de întocmire a actului notarial, iar notarii care vor avea dreptul să desfășoare activitate electronică notarială, fiind înregistrați în modul corespunzător, vor putea organiza și desfășura comunicarea părților la procedura de întocmire a actului notarial fără întrunirea fizică a acestora, cu utilizarea mijloacelor electronice de comunicare.

 

Prin modificările în cauză se urmărește posibilitatea interacțiunii cu notarii la distanță și prestării serviciilor notariale fără necesitatea interacțiunii fizice. În același timp, schimbarea modului de interacțiune cu notarii și între părțile actului notarial va duce și la schimbarea modului de organizare și activitate a notarilor, va eficientiza timpul necesar pentru activitățile notariale, dar și principiul teritorialității nu mai va fi un impediment.

 

Conform notei proiectului, soluțiile propuse ar putea fi opționale și se vor pune la dispoziția părților dacă acestea doresc și au capacitatea de a le utiliza. Adică proiectul nu vine să impună radical activitatea notarială electronică, ci rămâne la discreția notarilor, care dispun de cunoștințele, mijloacele necesare și de semnătură electronică, să se înregistreze și să inițieze o astfel de activitate, care fără îndoială va fi solicitată de către beneficiarii finali.

 

În cadrul discuțiilor au fost abordate subiecte privind autentificarea tranzacțiilor cu imoblile la Cadastru prin semnătură electronică, licențierea în domeniul activității notariale, crearea Registrului electronic al notarilor/procurorilor etc.

 

La elaborarea prevederilor pentru activitatea notarială electronică s-a ținut cont de reglementările și experiența Rusiei, Georgiei și a României. Propunerile actuale sunt dezvoltate în contextul „Foii de parcurs pentru impulsionarea procesului de digitizare a economiei naționale și dezvoltare a comerțului electronic”.

author icon

Марина Кэлдаре

Учреждения:

Периодическое издание "Monitorul Fiscal FISC.md"

1018 просмотры

Дата публикации:

16 Декабрь /2021 17:30

Catalogul tematic

Новости

Ключевые слова

Notar | digitalizare | proiect de lege | iconsiliu | Consiliul Economic

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon