Новости

Impozitarea donației. Întrebări și răspunsuri

Care este regimul fiscal pentru persoana juridică care a primit activ cu titlu de donație de la persoana fizică?

În conformitate cu prevederile art. 12 pct. 6) din Codul fiscal, venit financiar reprezintă venit obținut sub formă de royalty (redevență), anuități, de la darea bunurilor în arendă, locațiune, de la uzufruct, pe diferența de curs valutar, de la activele ce au intrat în mod gratuit, alte venituri obținute ca rezultat al activității financiare, dacă participarea contribuabilului la organizarea acestei activități nu este regulată, permanentă și substanțială. Respectiv, la primirea activului cu titlu de donație se constată venit care se impozitează în modul general stabilit (art. 18 din Codul fiscal).

Care este valoarea activului în scopuri fiscale primit cu titlu de donație de către persoana juridică?

În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (2) din Codul fiscal, baza valorică a proprietății donate se consideră, pentru destinatar, mărimea determinată în conformitate cu alin. (1) al articolului respectiv. Astfel, determinarea bazei valorice ajustate a proprietății la momentul donației se efectuează ţinînd cont de prevederile art. 26 și conform art. 38 alin. (1) și (2), separat pe fiecare obiect donat. Totodată, baza valorică ajustată a mijloacelor fixe în scopuri fiscale se calculează potrivit prevederilor pct. 24 din Regulamentul privind evidența și calcularea uzurii mijloacelor fixe în scopuri fiscale, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 289 din 14.03.2007. Respectiv, persoana care face donația unui activ în documentele aferente operațiunii de donație urmează de a indica valoarea activului donat, adică baza valorică a activului determinată conform art. 26 și conform art. 38 alin. (1) și (2) din Codul fiscal. Pentru destinatar valoarea indicată în documentele de însoțire va servi ca bază valorică în scopuri fiscale.

Cum se reflectă în Declarația cu privire la impozitul pe venit a persoanei juridice donația unui activ efectuată persoanei fizice?

În conformitate cu prevederile Codului fiscal, precum și Modului de completare a Declarației cu privire la impozitul pe venit, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 596 din 13.08.2012, la determinarea obiectului impozabil cu impozitul pe venit se va reflecta majorarea veniturilor cu suma venitului constatat conform art. 42 din Codul fiscal. Astfel, ajustarea venitului se efectuează prin completarea Anexei 1D, rîndului 0207 „Venitul obținut din donarea activelor, cu excepția activelor de capital” în baza anexei 1.1D. Totodată, în cazul în care baza valorică ajustată a activului este diferită comparativ cu valoarea contabilă (mijlocul fix), atunci ajustarea cheltuielilor respective se va efectua prin completarea rîndului 03020 „Pierderi din vînzarea mijloacelor fixe, inclusiv în cazul efectuării donației” al anexei 2D din Declarația cu privire la impozitul pe venit. La efectuarea donației a unui activ de capital, ajustarea rezultatelor ieșirii activelor de capital în formă de donație se va efectua prin completarea Anexei 1D, rîndului 0208 „Rezultatul obținut din operațiunile legate de activele de capital” în baza anexei 1.2D.

via | www.fisc.md

Учреждения:

Государственная Налоговая Служба

11537 просмотры

Дата публикации:

24 Март /2017 14:00

Catalogul tematic

Налоговое законодательство | Роялти

Ключевые слова

impozitarea donatiei | regim fiscal | persoana juridica | persoana fizică | royalty | Codul fiscal

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon