Новости

Lista contribuabililor mari, modificată

Serviciul Fiscal de Stat a publicat astăzi, 29 mai 2020, modificările operate în Lista agenților economici contribuabili mari pentru anii 2019-2020, aprobată de autoritatea fiscală prin Ordinul nr.637 din 23 noiembrie 2018. În MO de astăzi, 29 mai, este publicat Ordinul SFS nr.246 din 22 mai curent, prin care din Listă sunt excluse două entități: • F.P.C. „Amofarm” S.R.L., cod fiscal 1002600040737 (în legătură cu lichidarea) • SRL „Energotehcomplet” S.R.L., cod fiscal 1004600024988. Totodată, în lista contribuabililor mari este inclusă SRL „MAOL INVESTMENT” (cod fiscal 1014600031048). Amintim că, conform Ordinului nr.1387, SFS poate atribui calitatea de contribuabili mari pentru un număr de până la 650 persoane juridice şi persoane fizice care practică activitate de întreprinzător. Aceștia sunt selectați în mod descrescător din Sistemul informaţional al Serviciului Fiscal de Stat și trebuie să corespundă anumitor criterii: activitatea pe parcursul a cel puţin 3 ani • cifra de afaceri raportată în dările de seamă fiscale pentru perioada de gestiune precedentă celei în care se efectuează actualizarea şi /sau valoarea livrărilor, declarate în dările de seamă fiscale pentru 11 luni ale anului curent (80% din numărul contribuabililor vor fi selectaţi conform acestui criteriu pe principiu descrescător) • volumul obligaţiilor fiscale declarate şi achitate de către contribuabili pentru anul precedent celui în care se efectuează actualizarea şi/sau pentru 11 luni ale anului curent (20% din numărul contribuabililor vor fi selectaţi conform acestui criteriu pe principiu descrescător). Actul normativ prevede că pot fi înregistraţi ca contribuabili mari agenţii economici nou-creați, care se angajează să efectueze investiţii pe parcursul a 3 ani consecutivi, a căror valoare în lei moldoveneşti să fie echivalentul a minimum 5 mil. euro. Contribuabilii vor depune declaraţia pe proprie răspundere de formă liberă la Serviciul Fiscal de Stat, pe parcursul primului an din data înregistrării la Agenția Servicii Publice. La momentul actual în Lista contribuabililor mari – persoane juridice sunt încluse 560 de întreprinderi.

Tatiana Smeșnaia

Учреждения:

Государственная Налоговая Служба | Периодическое издание "Monitorul Fiscal FISC.md"

1797 просмотры

Дата публикации:

29 Май /2020 09:12

Тематика:

Налоговое администрирование | Новости | Приказы ГНИ

Ключевые слова

contribuabili mari | lista | ordin SFS | monitorul.fisc.md

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon