Новости

Măsuri temporare aferente cerințelor față de amortizorul de conservare a capitalului

Se permite băncilor să utilizeze temporar, până la o dată ce va fi stabilită ulterior, fondurile proprii menținute pentru îndeplinirea amortizorului de conservare a capitalului, care au fost constituite anterior, conform pct.9 din Regulamentul cu privire la amortizoarele de capital ale băncilor1. În Monitorul Oficial din 30 aprilie a fost publicată Hotărârea Băncii Naționale a Moldovei nr. 91 din 03.04.2020 cu privire la măsuri temporare aferente cerințelor față de amortizorul de conservare a capitalului. Astfel, băncile vor continua să urmărească politicile adecvate privind recunoașterea și acoperirea expunerilor neperformante și să efectueze o planificare solidă a capitalurilor și a lichidităților și un management robust al riscurilor. Măsura este luată în contextul situației epidemiologice din țară generată de COVID-19 și cu scopul de a asigura stabilitatea sistemului bancar prin menținerea intermedierii financiare și a funcțiilor critice ale băncilor, precum și de a atenua potențialele efecte de încetinire a creșterii economice ca urmare a măsurilor de prevenție adoptate. ___________ 1 Suplimentar la fondurile proprii de nivel 1 de bază menţinute pentru a respecta cerinţa de fonduri proprii prevăzută în actele normative ale Băncii Naţionale a Moldovei aferente fondurilor proprii ale băncilor şi cerinţelor de capital, băncile sunt obligate să menţină un amortizor de conservare a capitalului, constituit din fonduri proprii de nivel 1 de bază, egal cu 2,5% din cuantumul total al expunerii la risc a băncilor respective.
author icon

Марина Кэлдаре

Учреждения:

Периодическое издание "Monitorul Fiscal FISC.md" | Национальный банк Молдовы

1135 просмотры

Дата публикации:

04 Май /2020 11:20

Catalogul tematic

Новости

Ключевые слова

amortizare | capital | banci | fonduri

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon