Новости

Modificările în legile bugetare au intrat în vigoare

În Monitorul Oficial de astăzi, 13 mai, au fost publicate cele trei legi, prin care modificările aprobate de Parlament pe data de 5 mai 2022 sunt puse în aplicare.
 
Astfel, Legea nr. 112/2022 reflectă intervențiile operate în Legea bugetului de stat pentru anul 2022. Potrivit acesteia, veniturile bugetului de stat pentru anul curent se majorează cu 2634,9 mil. lei (cu 5,3% față de indicatorul aprobat inițial) și vor constitui 52701,5 mil. lei, în timp ce cheltuielile cresc cu 6884,9 mil. lei (cu 10,6%) și ajung la nivelul de 72087,5 mil. lei. La rândul său, deficitul bugetar se majorează cu 4250,0 mil. lei sau cu 28,1%, până la 19386,0 mil. lei.

 

Veniturile provenite din impozite și taxe vor spori cu 2,7%, la baza reestimării acestora fiind pusă prognoza revizuită a indicatorilor macroeconomici, dar și evoluția executării veniturilor în trimestrul I al anului curent. Principalele majorări de venituri țin de impozitul pe venitul persoanelor fizice (cu 102,6 mil. lei) și a persoanelor juridice (cu 190 mil. lei), la TVA (cu 790,8 mil. lei) și accize (cu 182,7 mil. lei).

Conform estimărilor, soldul datoriei de stat la situația din 31 decembrie 2022 nu va depăși suma de 102097,9 mil. lei, înregistrând o diminuare cu 1213,2 mil.lei față de valoarea aprobată.

 

Legea nr. 113/2022 pentru modificarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2022 prevede majorarea veniturilor și cheltuielilor BASS cu 1,82 mld. lei. Ponderea cea mai mare în majorarea veniturilor revine transferurilor primite de la bugetul de stat – circa 1,66 mld. lei, iar la cheltuieli – protecției persoanelor în etate (peste 2 mld. lei).

 

În cheltuielile BASS au fost prevăzute și resursele pentru acordarea indemnizației unice în sumă de 10,0 mii de lei persoanelor cu dizabilități de pe urma războiului, ofițerilor de informații şi securitate, persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne şi din sistemul administrației penitenciare, a căror dizabilitate este cauzată de rănire, contuzionare sau schilodire în perioada Celui de-al Doilea Război Mondial sau în timpul îndeplinirii altor îndatoriri de serviciu militar.

 

Modificări au fost operate și în Legea fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pe anul 2022. Conform Legii nr. 114/2022, veniturile FAOAM au fost majorate cu 86,09 mil. lei sau cu 0,7% față de planul aprobat, iar cheltuielile au crescut cu 331,09 mil. lei sau cu 2,7% față de suma aprobată. Documentul prevede alocarea mijloacelor financiare suplimentare pentru funcționarea prestatorilor de servicii medicale în contextul majorării costurilor pentru resursele energetice, pentru medicamentele și dispozitivele medicale compensate în contextul extinderii listei medicamentelor compensate, dar și realizării activităților prevăzute în proiectul „Conceperea și pilotarea stimulentelor bazate pe performanța pentru toate spitalele”.

author icon

Марина Кэлдаре

Учреждения:

Периодическое издание "Monitorul Fiscal FISC.md" | Парламент Республики Молдова

1462 просмотры

Дата публикации:

13 Май /2022 09:05

Catalogul tematic

Новости | Закон о бюджете на год

Ключевые слова

bugetul de stat | bass | FAOAM | punerea în aplicare

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon